Plicní choroby v těhotenství

Z WikiSkript

V těhotenství dochází k významným změnám dýchacího systému. V první polovině gravidity se zvyšuje jen minutový objem, ve druhé polovině se snižují hodnoty reziduálního objemu (RV), rezervního expiračního objemu (ERV), klesá pCO2 v alveolech i arteriální krvi, zvyšují se hodnoty respiračního objemu, minutového objemu, nasycení venózní krve kyslíkem je vyšší. Hodnoty arteriálního pO2 a vitální kapacity se nemění, klesají až těsně před porodem. Tento článek pojednává o problematice tuberkulózy, sarkoidózy, bronchiálního astmatu a pneumonie v těhotenství.

Tuberkulóza[upravit | editovat zdroj]

Tuberkulóza – rtg plic

Gynekolog se s tuberkulózou setkává u žen pocházejících z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy. U žen s rizikem kontaktu je indikován tuberkulínový test, který má i v graviditě veliký význam. Při pozitivním výsledku je doplněno rentgenové vyšetření hrudníku, dále je potřebné sputum (vyloučení acidorezistentních tyčinek). Při podezření na akutní formu tuberkulózy je indikovaná antituberkulotická léčba, pro riziko vzniku kongenitální tuberkulózy a riziko postpartáního přenosu infekce na novorozence.

Léčba
  • Izoniazid a rifampicin (ev. i etambutol);
  • současně se podává pyridoxin;
  • streptomycin striktně kontraindikován pro riziko možného poškození sluchu plodu;
  • novorozenec musí být očkován vakcínou BCG;
  • pokud matka neabsolvovala antituberkulotickou léčbu, novorozence je potřebné izolovat, dokud nebudou výsledky tuberkulínového testu negativní.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tuberkulóza (pneumologie).

Sarkoidóza[upravit | editovat zdroj]

Sarkoidóza je granulomatózní onemocnění postihující plíce, lymfatické uzliny, srdce, CNS, kůže, oči a játra. Onemocnění nemá většinou žádný vliv na průběh gravidity. Sarkoidózu léčíme glukokortikoidy.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sarkoidóza (interna).

Bronchiální asthma[upravit | editovat zdroj]

Bronchiální asthma je problémem asi u 1 % všech těhotných, asi ve 30 % se choroba v těhotenství zlepšuje, ve 20 % se zhoršuje a v 50 % nemá na průběh gravidity žádný vliv. Důležitá je správná léčba a monitoring, pokračování v užívání bronchodilatačních látek nebo podávání kortikoidů. Během porodu se doporučuje zvýšit dávku kortikosteroidů a použít epidurální anestezii.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Astma.
Pneumonie – rtg plic

Pneumonie[upravit | editovat zdroj]

Pneumonie může být způsobena bakteriemi (většinou Streptococcus pneumoniae) nebo viry. Bakteriální pneumonie léčíme peniciliny nebo cefalosporiny. Při neúspěchu zvážit možnou mykoplazmovou pneumonii a nasadit erytromycin (10–14 dní). Virové pneumonie mohou vyvolat varicella nebo chřipka, které můžou mít v graviditě velice těžký průběh. Léčíme je acyklovirem.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pneumonie.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČECH, Evžen, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1303-9.
  • Kvadruplety vypracovaných otázek podle studijních materiálů J. Beneše, L. Mikšíka, elearningu a knihy gynekologie a porodnictví / Martius 2005 /.