Kveimův test

Z WikiSkript


Kveimův test (Kveimův-Nickersonův kožní test, Kveimův-Siltzbachův test[1]) je dříve užívaný test pro diagnostiku sarkoidózy. Jeho podstatou je subkutánní injekce homogenátu sleziny nebo lymfatické uzliny[2] sarkoidního pacienta s průkazem granulomatózní kožní reakce v místě aplikace. Test se hodnotí za 4–6 týdnů.[2]

U pacientů se sarkoidózou se v místě aplikace vytvoří drobné tmavočervené uzlíky, biopsie a následné histopatologické vyšetření z tohoto místa prokáže přítomnost sarkoidních granulomů.[2]

Eventuálně je indikovaný v případě normálního nálezu na RTG a CT, v případě uveitidy nejasného původu, hyperkalciurie, jaterního granulomatózního postižení, suspektní neurosarkoidózy nebo rekurentního erythema nodosum. Je však obtížně dostupný, nesnadno proveditelný, jsou nutné zkušenosti s jeho interpretací a existuje nebezpečí přenosu infekčního agens včetně prionů (bovinní spongiformní encefalopatie[3]).

V současnosti je provádění Kveimova testu považováno za neetické. Neprovádí se.

Test byl pojmenován po norském patologovi Mortenu Ansgaru Kveimovi.[4]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ANTON, Jan. Sarkoidóza.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. ENERSEN, Ole Daniel. Whonamedit? : A dictionary of medical eponyms. Kveim’ test [online]. [cit. 2011-10-01]. <http://www.whonamedit.com/synd.cfm/556.html>.
  2. a b c KOLEK, Vítězslav. Sarkoidóza. Postgraduální medicína [online]. 2006, roč. 6, vol. -, s. 656-663, dostupné také z <https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/sarkoidoza-280990>. ISSN 1212-4184. 
  3. Wikipedia contributors. Kveim test [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, [cit. 2011-10-01]. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kveim_test&oldid=433485463>.
  4. ENERSEN, Ole Daniel. Whonamedit? : A dictionary of medical eponyms. Morten Ansgar Kveim [online]. [cit. 2011-10-01]. <http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/600.html>.