Průvodce:Modul IIB – Klinická propedeutika (3. LF UK)

Z WikiSkript

Propedeutikou konečne začína vaša praktická príprava v nemocnici. Takže: kúpte si fonendoskop, vyžehlite biele nohavice, tričko a plášť a... poďme na to!

Zimný semester[upravit | editovat zdroj]

Interna[upravit | editovat zdroj]

Interná propedeutika uvádza študenta do základov vyšetrovacích techník, do umenia odoberania anamnézy. Semináre prebiehajú spoločne v posluchárni, v akad. roku 2010/2011 boli nastavené tak, aby dostali priestor prednášajúci z rôznych kliník (napr. pneumológ, kardiológ, nefrológ...). Účasť nie je povinná.

Praktiká

Na praktickú výuku sme sa rozdelili na I, II a III internú kliniku. Každý kruh sa delí ešte na polovicu, vlastná forma praktík dosť záleží na doktorovi, ktorého dostanete ako asistenta. U nás sme spočiatku vyšetrovali dvaja študenti jedného pacienta, neskôr (keď opadol prvotný strach) sme sa venovali každý svojmu pacientovi. So sebou potrebujete fonendoskop, plášť, prezuvky a identifikačný štítok (ISIC, preukaz študenta UK)

Zápočet

Zápočet udeľuje asistent po praktickej skúške (vyšetrenie pacienta).

Literatúra

Chrobákova propedeutika, prípadne veľmi dobré pracovné texty (aj s posluchovými nálezmi) z 2. LF nájdete tu

Poznámka

V tieni modulu IIA dôležitosť internej propedeutiky hocikto prehliadne. Pozor! Nikde inde už nebudete mať možnosť naučiť sa poklepávať, počúvať atď. Naozaj si osvojte tieto zručnosti, klepte po spolubývajúcich, počúvajte rodinu doma. V treťom ročníku si totiž nemusíte lámať hlavu s tým, akému syndrómu prislúcha aký nález, mali by ste však vedieť kvalitne odobrať anamnézu a popísať odchýlky od normálneho fyzikálneho nálezu.

Chirurgia[upravit | editovat zdroj]

Výučba chirurgická propedeutika prebieha na klinike Plastickej chirurgie. Semináre nie sú povinné, na praktiká si vezmite biele nohavice, tričko (a plášť, ak vám bude zima) a prezúvky. Dostanete sa niekoľkokrát na operačnú sálu (malé ambulantné výkony), prípadne sa robili převazy. Zápočet sa udeľoval za účasť (1 povolená absencia na praktikách).

Letný semester[upravit | editovat zdroj]

ORL[upravit | editovat zdroj]

Z ORL absolvujete niekoľko teoretických seminárov (3 dni) a jednu stáž v FNKV, prípadne (polovica skupiny) v ÚVN – budova A, prvé poschodie. Zápočet sa udeľuje za dochádzku. Predmetom výučby sú základné diagnostické a zobrazovacie metódy v ORL.

Pediatria[upravit | editovat zdroj]

Pediatria ponúka návštevu materskej školy, stáž v FNB (pavilón 15)/FNKV a stáž v ÚPMD. Okrem toho prebiehajú semináre (nepovinné) na klinike v FNKV. Zápočet sa udeľuje za účasť na stážach. Na Bulovku si vezmite aj prezúvky.

Kožné lekárstvo[upravit | editovat zdroj]

Výuka trvá krátko (2 dni), praktické ukážky rôznych chorôb prebiehali len obmedzene (príliš veľa študentov). Semináre však boli pripravené perfektne. Umiestnenie kliniky nájdete tu.

Psychiatria[upravit | editovat zdroj]

Vynikajúca dvojdňová stáž v Bohniciach. Semináre pojednávali o špeciálnych aspektoch komunikácie s psychiatrickým pacientom (schizofrénie, depresie, mánie... praktické ukážky na videu) a o odoberaní anamnézy.

Stomatológia[upravit | editovat zdroj]

Gynekológia[upravit | editovat zdroj]

Neurológia[upravit | editovat zdroj]

Očné lekárstvo[upravit | editovat zdroj]