Průvodce:Psychiatrie (LF UPOL)

Z WikiSkript

Psychiatrie
PSY/VC022
Garant Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Kredity 5
Web Sylabus
Počet hodin 90
Způsob výuky přednášky, cvičení
Absence 10 %
Způsob ukončení ústní zkouška

Psychiatrie probíhá v bloku paralerně s blokem neurologie a trvání bloku je 6 týdnů.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Psychiatrie je vyučována formou přednášek a cvičení. Přednášky se konají vždy v pondělí a to v kapli neurologické kliniky.

Cvičení[upravit | editovat zdroj]

Cvičení probíhají dle zápisu do dané skupiny buď ráno nebo pozdějších odpoledních hodinách na psychiatrické klinice. Na cvičeních musíte mít papuče, bílé pláště a ISIC karty. Cvičení probíhají jak přímo na odděleních, vyšetřovacích ambulancích a místnostech se specializovanými přístroji, tak i ve stážovně.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet bývá udělený za docházku.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Na zkoušce se tahají 3 otázky z celkových 97. První okruh je z obecné psychiatrie, druhý ze speciální psychiatrie a třetí okruh se zabývá klinickým managementem duševních poruch.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]


  • PRAŠKO PAVLOV, Ján a Klára LÁTALOVÁ. Klinická psychiatrie. - vydání. Tigis, 2011. ISBN 978-80-247-5199-3.