Průvodce:Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky (1. LF UK)

Z WikiSkript

Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky
B02547
Garant MUDr. Robert Pleskot
Kredity 5 ( za ZS i LS)
SIS Informace v SISu
Počet hodin 32
Kapacita 18
Způsob ukončení zápočet za docházku a aktivní účast na výuce v LS


Urgentní medicína na ulici je voliteľný predmet, v ktorom študenti získajú praktické skúsenosti v poskytovaní prvej pomoci. Po absolvovaní tohoto predmetu je možné zapísať si predmet Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky. Tento predmet prebieha na Ústave fyziologie na Albertove v simulačnom centre počas oboch semestrov.

V zimnom semestri sa budúci lektori pod dohľadom lekárov z KARIM učia ako správne učiť a predať informácie študentom predmetu Urgentní medicína na ulici. Zoznámia sa s metodikou a spôsobom výuky, prednášok a prístupu k študentom, čo sa zíde nielen pri výuke v ďalšom semestri, ale aj v ďalšom živote. V letnom semestri sa následne noví lektori rozdelia do jednotlivých turnusov trvajúcich 4 týždne, počas ktorých budú organizovať simulácie prvej pomoci a učiť študentov na predmete Urgentní medicína na ulici, raz za týžden, pondelok alebo utorok o 14:15. Lektori sa stretávajú o 14:00, aby si stihli pripraviť a dohodnúť sa na simuláciach v danom dni. Aby výuka bola korektná a zároveň aby lektori mali pri sebe odbornú podporu, lektori učia pod dohľadom "supervize" (lekár KARIM). Celkovo je atmosféra veľmi príjemná.

Zápočet je udeľovaný za aktívnu účasť počas oboch semestrov.

Komunikáciu s lektormi a organizačné veci (napr. zháňanie ďalších lektorov ako figurantov) sa rieši hlavne cez facebook - skupina lektorů urgentní medicíny v simulacích.