Průvodce:Základy EKG (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy EKG
B00748
Garant prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA
Kredity 4
Web Fyziologický ústav 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 100
Způsob ukončení zápočet za docházku a test

Předmět je určen všem zájemcům, kteří chtějí upevnit své schopnosti popisu a interpretace EKG křivky. Výuka probíhá formou srozumitelných přednášek s mnoha ukázkami patologických i fyziologických záznamů EKG.

Nejprve se zopakují základy vedení vzruchu myokardem a dalších hodinách se probírají poruchy srdečního rytmu, srdeční blokády, zvětšení srdečních oddílů a ischemická choroba srdeční. Každé téma se zahájí připomenutím fyziologických funkcí s návazností na vysvětlení běžných patologií.

Předmět je vyučován v letním semestru ve středu od 14 hodin do 16:30 v posluchárně Fyziologického ústavu 1. LF UK (Albertov 5, Praha 2). Konkrétní data s tématy přednášek byla uvedena v v SISu a na stránkách ústavu. Na poslední hodině studenti píšou závěrečný test, vyhodnocení probíhá samostatnou opravou.

Pro procvičení EKG křivek klikněte zde


Závěr: Tento předmět přináší díky perfektně pojatým přednáškám základní orientaci v problematice s důrazem na časté patologické nálezy.