Průvodce:Zápis (1. LF UK)

Z WikiSkript

Většinu důležitých informací o zápise na fakultu dostanete v dopise o přijetí a v pozvánce na zápis.

Co si vzít s sebou[upravit | editovat zdroj]

Pro zápis do 1. ročníku jsou potřeba: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, Rozhodnutí o přijetí pokud jste již obdrželi, občanský průkaz a dvě průkazové fotografie na zadní straně čitelně podepsané - příjmení, jméno (jedna se použije do indexu a jedna do spisu studenta a předává se společně s podepsaným školením BOZP a PO referentce  – vizte dále). Pokud bydlíte dál a budete jezdit vlakem či autobusem, je vhodné si rovnou vzít jednu průkazovou fotografii navíc (celkem tedy tři), na nádraží si vyzvednout žákovský průkaz (typ „15–26 let“) a při zápise si jej nechat potvrdit. Zpáteční cestu domů tak už budete mít s výraznou studentskou slevou.

Při zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se předkládá úředně ověřená kopie bakalářského diplomu.

Cizinci navíc předloží: povolení k pobytu na území ČR (netýká se občanů SR), absolventi středních škol v zahraničí doklad o zkoušce z českého jazyka typu B2 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny), doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb. (netýká se občanů SR).


Co u zápisu dostanete[upravit | editovat zdroj]

U zápisu obdržíte informační materiály o tom, kdy začíná výuka, co a kdy je imatrikulace, SIS, jak si zařídit koleje, kde je knihovna a jak se do ní zaregistrovat, pozvánku a přihlášku do Dobronic, vstupní školení o bezpečnosti práce, odpovědnosti za škodu a školení PO. Dále dostanete oficiální dokument Rozhodnutí o přijetí na 1. lékařskou fakultu, informace Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, (jejichž součástí je dotazník, který se vyplní a odevzdá), informace o výdeji studentských karet kontakty na výdejní centra, informace o lékařských prohlídkách. Nejvíc času na vyplňování zabere vyplňování zápisového listu, který se musí přepsat do výkazu o studiu indexu (do něj si nalepíte druhou fotku a vyplňují se tam takové ty klasické informace, je toho hodně podobné jako studijní průkaz na střední, akorát předměty a zápis kreditů se trošku liší).