Proč porodní asistentky zůstávají v oboru

From WikiSkripta

Článek shrnuje studii provedenou v roce 2019, která pojednává o důvodech, proč se porodní asistentky rozhodnou zůstat v oboru a neodcházejí pracovat jinam. Bližší informace jsou k nalezení přímo ve studii, která je k dohledání ve zdrojích.

KONTEXT[edit | edit source]

Nedostatek porodních asistentek a neschopnost porodní asistentky udržet v oboru je celosvětovým problémem. Potřeba aplikace efektivních strategií, které udrží porodní asistetntky v oboru, je tedy urgentní. Stejně jako je zapotřebí zjistit, co porodní asistentky drží v oboru.

METODOLOGIE[edit | edit source]

Čtrnáct porodních asistentek, které pracují v oboru, bylo vyzpovídáno, proč zůstávají věrné své profesi. Použit byl GT proces konstantní komparativní analýzy.

VÝSLEDKY[edit | edit source]

Hlavní kategorie, která vyšla z výzkumu, byla označena jako: „Zbožňuji práci porodní asistentky, dělá mě takovou, jaká jsem.“ Tři hlavní podkategorie spadající pod hlavní kategorii byly označeny jako: „Lidé, se kterými pracuji, jsou hlavním důvodem.“ ; „Chci v tom být se ženou, abych změnila její svět k lepšímu.“ ; „Cítím zodpovědnost za předání dovedností, znalostí a vědomostí dalším generacím.“

ZÁVĚRY[edit | edit source]

Z výsledných dat se zjistilo, že pro porodní asistentky je důležité cítit, že je ženy potřebují, a že jim mohou pomoci. Dále jsou pro ně důležití lidé, se kterými spolupracují a možnost kvalitně zaučit generaci nových porodních asistentek.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

- Vnitřní vyšetření (porodní asistence)
- Zevní vyšetření (porodní asistence)
- Sexuální a reprodukční zdraví mužů

Použitá literatura[edit | edit source]

BLOXSOME, Dianne, et al. “I love being a midwife; it's who I am": A Glaserian Grounded Theory Study of why midwives stay in midwifery. Journal of clinical nursing. 2019, roč. 1-2, vol. 29, s. 208-220, ISSN 1365-2702.