Procvičování:Diabetická ketoacidóza/Vstupní informace

From WikiSkripta

Anamnéza[edit | edit source]

V posledním měsíci hodně zhubnul, odhaduje 10 kg. 2 dny před přijetím opakovaně zvracel, stěžoval si na bolesti břicha. U lékaře nebyl.

Objektivní nález[edit | edit source]

  • Glasgow Coma Scale: 3–5–4.
  • TK 90/40, TF 108/min, DF 34/min.
  • Hluboké hlasité dechy.
  • Ameningeální, izokorické reagující zornice, jazyk oschlý plazí středem, na krku a hrudníku norm. nález.
  • Břicho vpadlé pod niveau, při palpaci difuzně bolestivé, Blumberg neg., Rovsing neg., Plenies pozit., játra ani slezina nehmatná. Per rectum normální nález.
  • Končetiny bez otoků a zn. zánětu.
  • Zavedený močový katetr odvedl malé množství koncentrované moči.


1 GSC se používá pro posouzení stavu vědomí. Co se hodnotí?

Otevření očí
Pozitivita Blumbergova znamení
Nejlepší hlasový projev
Nejlepší senzitivní vjem
Nejlepší motorická odpověď
Dávkování psychiatrických léčiv

2 Jakých hodnot může GCS nabývat?

0–12
3–12
0–15
3–15
0–10
3–10

3 Čím je způsobena pozitivita Blumbergova znamení?

peritoneálním drážděním
nadbytkem CO2 v břišní dutině
výhřezem ploténky L4–5
radikulárním drážděním v bederní páteři

4 Při vyšetřování Rovsingova znamení tlačíme v

pravém podbřišku
levém podbřišku
pravém nadbřišku
levém nadbřišku

5 Při vyšetřování Pléniesova znamení používáme

pohmat
poslech
poklep
pohled