Procvičování:Disekce aorty/výsledky vyšetření

From WikiSkripta
Biochemie
Laboratorní nálezy
vyšetření výsledky
Biochemie Na 141 mmol/l
kreatinin 78 μmol/l
K 4,38 mmol/l
urea 5,21 mmol/l
ALT 0,35 μkat/l
AST 0,30 μkat/l
glykemie 7,86 mmol/l
CK 0,60 μkat/l
CK-MB 0,23 μkat/l
cholesterol 4,95 mmol/l
triglyceridy 0,66 mmol/l
CRP 62,7 mg/l
Krevní obraz leukocyty 9,5×109/l
erytrocyty 4,62×109/l,
hemoglobin 14,5 g/l
hematokrit 41,9 %
trombocyty 212×103/l
Koagulace INR 1,01
APTT 34,6 s
Vyšetření moči bílkovin 0–1
erytrocyty 1–3
leukocyty 0–1
ojedinělé dlaždicové epitelie
Ostatní vyšetření
RTG snímek plic

V dolních polích ploténkové atelektázy. Parakardiálně vpravo bazálně infiltrativní zastření 2×2 cm. Srdce aortálního tvaru, rozšířeno doleva. Aorta je v oblouku výrazně široká, sklerotická. Bránice volná.

Echokardiografie (transthorakální)

Průměr levé komory 50 mm (norma do 60 mm), pravé komory 33 mm (norma do 30 mm), levé síně 34 mm (norma do 43 mm). Kořen aorty 39 mm (norma do 40 mm), oblouk nelze posoudit. Tloušťka myokardu levé komory 10 mm. Normální kinetika levé komory, ejekční frakce 65%. Malý cirkulární perikardiální výpotek. Lehká insuficience na skleroticky degenerované aortální chlopni.

Opakované EKG

30 minut po přijetí: beze změny proti příjmové křivce.

Subjektivně

Trvá krutá bolest za sternem s propagací do břicha až do třísel. Pocit chladných nohou.

Otázky:

1 Které hodnoty jsou abnormální ?

CRP 62,7 mg/l
Glc 7,86 mmol/l
Na 141 mmol/l
erytrocyty 4,62×109 /l
urea 5,21 mmol/l

2 Jaká další vyšetření byste indikovali?

CT hrudníku a břicha
Další EKG za 2 hodiny.
Jícnová echokardiografie
Vyšetření kardiomarkerů
Aortografie


← Zpět na stránku Diferenciální diagnóza