Procvičování:Hypovolemický šok/terapie

From WikiSkripta

1 Jaké snížení diurézy udává závažný šokový stav s nebezpečím multiorgánového selhání?

pod 100 ml/hod
pod 80 ml/hod
pod 50 ml/hod
pod 25 ml/hod

2 Jak poznáme podle exkreční frakce Na+ prerenální selhání od ostatních typů akutního renálního selhání?

exkreční frakce Na+ menší než 10%
exkreční frakce Na+ menší než 5%
exkreční frakce Na+ menší než 1%

3 Jak poznáme podle osmolarity prerenální selhání od ostatních typů akutního renálního selhání?

je vyšší než 1000 mosmol/l
je vyšší než 800 mosmol/l
je vyšší než 500 mosmol/l
je vyšší než 100 mosmol/l

4 Jak poznáme podle koncentrace sodíku prerenální selhání od ostatních typů akutního renálního selhání?

je menší než 50 mmol/l
je menší než 20 mmol/l
je menší než 10 mmol/l
je menší než 1 mmol/l

5 Jakou postup terapie byste zvolili?

1. Ringerův roztok, 2. zástava krvácení, 3. krevní transfuze, 4. pokud se hemodynamicky nezlepší tak podat látku s vasopresoriským účinkem
1. zástava krvácení, 2. Ringerův roztok, 3. krevní transfuze, 4. pokud se hemodynamicky nezlepší tak podat látku s vasopresoriským účinkem
1. látku s vasopresoriským účinkem, 2. Ringerův roztok, 3. krevní transfuze, 4. zástava krvácení
1. látku s vasopresoriským účinkem, 2. zástava krvácení, 3. krevní transfuze, 4. Ringerův roztok

6 Z čeho se skládá Ringerův roztok?

H2O, NaCl
H2O, KCl
H2O, NaCl, KCl, dihydrát chloridu vápennatého
H2O, NaCl, dihydrát fosforečnanu vápennatého


← Zpět na stránku Kazuistika
Pokračovat na Závěr