Procvičování:Kazuistika ze soudního lékařství 1

From WikiSkripta

V květnu v ranních hodinách objevil muž během procházky se synem na břehu rybníka poblíž vesnice ležet postarší ženu (72 let). Ležela hlavou a horní částí trupu ve vodě, na sobě měla vlněný svetr, kalhoty a boty. V okolí se nenašly krevní stopy. Přivolaný lékař konstatoval smrt, jako diagnózu určil "Smrt beze svědků, v.s. utonutí", zjevné známky násilí na těle zemřelé nenalezl.

Žena byla vdova se 2 dospělými syny žijící sama ve vlastním domě.

Pitevní nález[edit | edit source]

Plně rozvinutá posmrtná ztuhlost, vytlačitelné posmrtné skvrny na předních plochách těla, okrouhlá rána nerovných okrajů průměru 3 mm mezi lopatkou a páteří vlevo v úrovni 7. mezižebří s lemující oděrkou, hemothorax vlevo, tamponáda srdeční, trhlina zadní stěny levé komory srdeční (rána byla komunikující penetrace do levé komory srdce). Dále těžký otok plic, velké množství zpěněné narůžovělé tekutiny v dýchacích cestách, otok mozku, tečkovité krevní výronky pod poplicnicí, překrvení orgánů, chorobné změny svědčící pro pokročilou ischemickou chorobu srdeční, poinfarktová jizva v zadní stěně levé komory srdeční.

Určete:

  • a) Příčina úmrtí?
  • b) Souvislost příčiny úmrtí s ránou na zádech?
  • c) Nejpravděpodobnější charakter rány? (řezná, tržná, bodná, střelná) ev. předmět, který jí způsobil?
  • d) Doba smrti od nálezu těla?
  • e) Vražda, sebevražda, náhoda?
Odpovědi
  • a) Příčina smrti: srdeční a dechová nedostatečnost – kombinace tonutí a tamponády srdeční z bodné rány srdce (traumatický hemoperikard).
  • b) Souvislost: je jasná, bodná rána v takovéto lokalitě je smrtící. Byla vedena zezadu dopředu, shora dolů. Absence krevních stop je logická, rána byla malá a krvácelo to dovnitř. Nález na plicích a v dýchacích cestách napovídá, že ještě stihla nějakou dobu aspirovat vodu. Synové chtěli dědit, tak ji jeden navštívil, vylákal na procházku a u rybníka bodnul pletací jehlicí (její, pak ji očistil a vrátil do domu). Pravděpodobně spadla dolů obličejem do vody, a tak zůstala.
  • c) Bodná rána, pletací jehlice.
  • d) 6–8 hodin.
  • e) Vražda.