První dolní stolička

Z WikiSkript

První dolní levý molár (uprostřed)

Na dolní čelisti je největším zubem (šířka korunky 11 mm, délka kořenů 14 mm, délka zubu 21,5 mm). Je to pilířový zub I. třídy podle Voldřicha. První dolní stolička je meziodistálně protáhlá, tvar jí dávají hrbolky žvýkací plošky.

Bukální ploška zubní korunky
má tvar meziodistálně protáhlého lichoběžníku. Je velmi konvexní, střední hrbolek značně bukálně vystupuje. Fisura mezi meziobukálním a středním hrbolkem je hluboká až na bukální plošku, kde je často zakončena slepým otvorem (foramen caecum). Odděluje meziální a distální část bukální plošky. Ta je větší a vyšší než ploška linguální a je směrem ke krčku zubu zúžená.
Lingvální ploška
je vypouklá a kratší než bukální ploška.
Meziální aproximální
ploška je rovná. Bývá vyšší než ploška distální.
Distální aproximální ploška
je vypouklá.
Okluzní ploška
má pětihrbolkové uspořádání. Meziodistálně probíhající fisura rozděluje žvýkací plošku na dvě nestejné části – lingvální má dva hrbolky, bukální část tři. Lingvální hrbolky jsou stejně velké, na rozdíl od hrbolků bukálních, kde je největší hrbolek meziobukální.
Kořeny
jsou dva a jsou v zubním oblouku uloženy jeden meziálně a druhý distálně. Bývají mohutné, meziální je širší, meziodistálně oploštělý. Mají sklon distálním směrem.
Dřeňová dutina
mívá válcovitý tvar. Je rozsáhlá. Vybíhá do tří kořenových kanálků.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JANSOVÁ, K a M EBER. Preklinická stomatologie : I. část - morfologická. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. 72 s. ISBN 80-7067-596-9.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.