Pseudoizochromatické tabulky

Z WikiSkript

Heslo

Pseudoizochromatické tabulky slouží ke screeningovému vyšetření barvocitu Tabulky obsahují body různých barev a různého jasu. Barevné body vytvářejí určité číslice, písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů.[1] Osoba s porušeným barvocitem není schopna úspěšné identifikace znaků.

Pseudoizochromatické tabulky vzhledem k poruchám barvocitu

Odkazy

Související články

Reference

  1. KUCHYNKA, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Grada, 2007. 266 s. ISBN 978-80-247-1163-8.

Použitá literatura

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 46 s. ISBN 80-7262-404-0.