Pyrogalolová červeň

Z WikiSkript

Heslo

Pyrogalolová červeň se používá pro kvantitativní stanovení bílkovin, např. pro stanovení proteinurie.

Pyrogalolová červeň

Pyrogalolová červeň vytváří s molybdenanem růžový komplex s absorpčním maximem při 470 nm. Po navázání bílkoviny na tento komplex v kyselém prostředí dojde k prohloubení zbarvení a posunu absorpčního maxima do oblasti 600 nm. Absorbance vzniklého komplexu činidla s bílkovinou je v koncentračním rozmezí 0,06–2,0 g/l lineárně závislá na koncentraci bílkoviny ve vyšetřovaném vzorku.

Princip stanovení proteinurie pomocí pyrogalolové červeně


Odkazy

Související články