RNA interference

Z WikiSkript

RNA interference je proces, při kterém interferují (párují se) nekódující molekuly RNA s cílovými úseky mRNA, což má za následek zabránění genové exprese těchto mRNA. Zkráceně se takovýto proces nazývá též RNAi. Řadíme ho mezi posttranksripční mechanismy genové exprese. Většina eukaryotických organismů je schopna RNA interference, poprvé byl tento proces prostudován u hlístice C. elegans. [1]

Mechanism of RNA interference

Dráhy RNA interference[upravit | editovat zdroj]

Schopnost RNAi je založena na několika dějích. Nejdříve v buňce musí docházet k tvorbě malých nekódujících (interferujících) molekul RNA, což mohou být siRNA (short interfering RNA) nebo microRNA (miRNA). Tyto molekuly prochází různými úpravami než dosáhnou své konečné podoby. Poté se mohou siRNA nebo miRNA začlenit do ribonukleových částic. V ribonukleové částici pak musí dojít k další úpravě těchto nekódujících RNA. miRNA či siRNA je rozpletena ze své dvouvláknové podoby, jedno z vláken je degradováno a druhé zůstává součástí ribonukleové částice. Takovýto komplex (ribonukleová částice s jednovláknovou siRNA či miRNA) se nazývá RISC. Komplex RISC je pak připraven k vybrání cílové sekvence mRNA, která je komplementární k interferující RNA. Po navázání RISC komplexu na cílovou mediátorovou RNA, dojde k interferenci mezi miRNA či siRNA s vláknem mRNA, což má za následek zabránění následné exprese mRNA. Interakce mezi interferující nekódující molekulou RNA a mRNA může mít za následek buď úplnou degradaci cílové mRNA (v případě, že RISC páruje dokonale se sekvencí mRNA) nebo pokud k sobě RISC se sekvencí cílové mRNA nepárují dokonale, dojde k jejich trvalému spojení a tím i zabránění jakékoli translace mRNA. [2]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Play.pngRNAi Discovered – YouTube video vysvětlení (anglicky)

Literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. SNUSTAD D a SIMMONS MICHAEL J. Genetika. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, xxi, 871 s.
  2. SLABÝ ONDŘEJ a SVOBODA MAREK. MikroRNA v onkologii. 1. vyd. Praha: Galén, c2012, xvii, 324 s.