Exprese genu

From WikiSkripta

(Redirected from Genová exprese)

Heslo
Schéma genové exprese.

Genová exprese je vyjádření informace obsažené v genu (DNA) do bílkovinné struktury, případně do struktury funkční RNA (rRNA, tRNA, miRNA atd.).

Odkazy

Související články