Referenční interval

Z WikiSkript

Heslo

Referenční interval je rozmezí fyziologických hodnot (např. koncentrace kalia v plazmě je 3,8–5,4 mmol/l).


Odkazy

Externí odkazy

Použitá literatura

  • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. 377 s. ISBN 978-80-246-1291-1.