Registrace

Z WikiSkript

S příjmem pacienta do zdravotnického zařízení se váže příslušná dokumentace. Při příjmu na ambulanci předkládá pacient doklad totožnosti, průkaz pojištěnce, případně doporučení od praktika, či specialisty. Pokud s sebou pacient přináší zprávy z předchozích vyšetřeních, zakládáme do nově vzniklé dokumentace. Součástí je také řádná identifikace pacienta. V některých zařízeních dostává pacient identifikační náramek.

Chorobopis je základní zdravotnická dokumentace pacienta. Obsahuje osobní data, anamnézu, výsledky vyšetření, diagnózu. Chorobopis je vyplněn při příjmu na ambulanci nebo v centrálním příjmovém oddělení. Do dekurzu se zaznamenává průběh nemoci. Počet listů dekurzu je tedy závislý na délce hospitalizace.