Replantace

Z WikiSkript

Heslo

Replantace je operační výkon, při kterém jsou rekonstruovány všechny funkčně důležité struktury a obnovena cirkulace v amputované části.


Odkazy

Použitá literatura

  • DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Plastická chirurgie [elektronický zdroj] :  učební texty pro studenty 3. LF. 1. vydání. V Praze : Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie 3. LF a FNKV, 2010. 120 s. ISBN 978-80-254-8780-8.