Replizom

From WikiSkripta
Změněno.png
Heslo

Súbor bielkovín a enzýmov, ktoré sa podieľajú na procese replikácie DNA.