Richterov syndróm

Z WikiSkript
Heslo

Transformácia CLL (chronická lymfatická leukémia) do agresívneho lymfómu (hlavne difúzneho veľkobunečného DLBCL).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.