Rituximab

From WikiSkripta

Heslo

RituximabStátní úřad pro kontrolu léčiv: Rituximab (obchodní názvy Rituxan, MabThera a Zytux, ATC L01XC02) je chimerická monoklonální protilátka cílená proti CD20, povrchovému antigenu především B lymfocytů. Používá se v terapii hematologických malignit a dále jako imunosupresivní látka v terapii některých autoimunitních onemocnění.