B-lymfocyty

From WikiSkripta

(Redirected from B lymfocyt)


Plazmatická buňka
Lymfocyt v ELMI

B-lymfocyty představují základní buňky protilátkové imunity.

Vznikají v kostní dřeni, kde i dozrávají. Při jejich vývoji nedochází k selekci (jako u T-ly). Jejich maturace probíhá po setkání s antigenem v sekundárních lymfatických orgánech. Konečným diferenciačním stadiem B-lymfocytů jsou plazmatické buňky produkující protilátky proti bílkovinným a glykoproteinovým antigenům a toxinům.

Vývojová řada
Pluripotentní kmenová buňka → lymfoidní progenitor → B-lymfocyty → plazmocyty (plazmatické buňky) produkující imunoglobuliny a paměťové buňky.


Receptorem B-lymfocytů je BcR (B-celulární receptor). Skládá se z vlastního povrchového imunoglobulinu (IgM, IgD) a asociovaných signalizačních molekul.[1] Monomer IgM je zakotvený do membrány svým Fc-fragmentem, který je odlišný od normálního Fc (je delší, obsahuje komponentu, která ho drží v membráně). Další antigenní struktury jsou CD-19, CD-20 (typické pro zralé B-lymfocyty), CD-10 (pouze v určité fázi nezralých buněk, u některých leukemických linií). Některé B-lymfocyty se po setkání s antigenem a klonální proliferaci mění v paměťové B-ly. Ty jsou součástí imunitní paměti. Jsou zodpovědné za výrazné urychlení sekundární imunitní odpovědi při opakovaném setkání s antigenem (význam pro očkování).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ, et al. Základy imunologie. 4. vydání. Praha : Triton, 2009. 0 s. s. 61. ISBN 978-80-7387-280-9.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.