Rombergov test

Z WikiSkript

Vyšetrením Rombergovho testu sa zisťujú motorické funkcie, ktoré sa posudzujú na základe posúdenia postoja, rovnováhy a chôdze u pacienta.

Postoj a rovnováha
Na vyšetrenie sa používa Rombergov test so zatvorenými a otvorenými očami. Pozitívny Rombergov príznak sa prejaví silným kolísaním (titubácia) a neschopnosťou udržať sa v stoji, bez ohľadu na to, či má pacient oči otvorené alebo zatvorené; hovoríme o cerebelárnej poruche (Ataxia, zoslabnutie držania tela, nedostatočná koordinácia svalov, tremor, poruchy rovnováhy).
Rovnováha
Pacient robí drepy, chodí po špičkách a pätách a skáče na mieste a vyšetrujúci posudzuje, či alebo nemá primeranú rovnováhu a silu svalov na vykonávanie drepov a chôdze po špičkách a pätách.
Chôdza
Pacient má vzpriamené držanie tela a pravidelný krok s kývaním protiľahlej ruky, chodí bez pomoci a udržuje rovnováhu; najčastejšie poruchy chôdze: flekčné držanie kolien a lakťov, hypokineticko-rigídna chôdza (Parkinsonov syndróm), spasticko-ataktická chôdza (skleróza multiplex), cirkumdukcia.[1]

Romberg I.[upravit | editovat zdroj]

Hodnotí sa spontánny stoj pacienta s otvorenými očami, všímame si ako široko je pacient rozkročený, aké má celkové držanie tela, či sú prítomné mimovoľné pohyby a či nedochádza k odchýlkam postoja či dokonca tendencii k pádu.

Romberg II.[upravit | editovat zdroj]

Spočíva v tom, že pacienta vyzveme, aby dal nohy čo najbližšie k sebe (špičky aj päty), v tomto postoji sa zvýrazňuje predovšetkým problém so stabilitou.

Romberg III.[upravit | editovat zdroj]

Znamená vydržať stáť v stoji s nohami pri sebe so zavretými očami. Pokiaľ sa stabilita zhorší pri zavretých očiach, hovoríme o pozitívnom teste. Negatívny test je vtedy pokiaľ nedôjde k jednoznačnému zhoršeniu medzi stojom II. a III.

Pozitívny test je typický pre postihnutie labyrintu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

  1. Nekompletní citace publikace. SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Neurologické ošetrovateľstvo. Vydavateľstvo OSVETA, 2006. Kapitola 2.1 Špecifiká fázy posudzovania. ISBN 80-8063-218-9.