Rozsah postižení popáleninou

Z WikiSkript


Rozsah postižení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. Metodou pro orientační určování rozsahu postižení u dospělých a u velkých dětí je tzv. pravidlo devíti. U malých dětí nelze pravidlo použít pro disproporce mezi hlavou a ostatními částmi těla.

Tělesný povrch je rozdělen na oblasti, které reprezentují plochu přibližně 9 % nebo násobek devíti:

  • hlava + krk = 9 %
  • horní končetina = 9 %
  • dolní končetina 2 x 9 = 18 %
  • přední plocha trupu 2 x 9 = 18 %
  • zadní plocha trupu 2 x 9 = 18 %
  • genitál a perineum = 1 %.

Pro přesnější určení rozsahu postižení užíváme tabulky podle Lunda-Browdera.

Při určování rozsahu malých poranění lze použít plochu dlaně ruky pacienta s prsty u sebe, jež představuje přibližně 1 % celkového tělesného povrchu. U dětských pacientů, pokud není k dispozici tabulka podle Lunda-Browdera, se k určení 1 % tělesného povrchu používá také ruka popáleného dítěte.

  • Rozsah postižení s ohledem na věk zraněného je z hlediska zahájení protišokové léčby, přednemocniční neodkladné péče a třídění postižených u hromadného úrazu, nejdůležitějším faktorem.
  • Hloubka postižení z hlediska okamžité pomoci není důležitá, protože se jedná o údaj časově variabilní. Z hlediska dlouhodobé prognózy je ale informací, ovlivňující pozdní prognózu a kvalitu života s trvalými následky.

Odkazy

Související články

Zdroj

  • KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA, et al. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4.