Smyslový epitel

Z WikiSkript

Smyslový epitel představuje specializovanou formu epitelu, který je schopen reagovat na podněty ze zevního prostředí. Vyskytuje se v podobě plošného epitelu ve dvou formách.

Primární smyslový epitel[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pochází z neuroektodermu. Je pro něj charakteristická přítomnost obou typů nervových výběžků – dendritů a axonu. Neuroektodermového původu je čichový epitel, sítnice.

Sekundární smyslový epitel[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Liší se svým původem. Pochází totiž přímo ze zárodečného listu – ektodermu. Neobsahuje vodivý výběžek (axon). Takovýto epitel je schopen reagovat na podnět, ale bez přítomnosti nervového vlákna by signál nemohl být dále posílán do vyšších center; př. chuťový pohárek.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • JARKOVSKÁ, D. Histologie I.. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1997. 54 s. ISBN 80-7184-388-1.