Srostlice (zubní lékařství)

Z WikiSkript


Anomálie tvaru zubů, kdy dojde ke spojení zárodků v určité fázi vývoje.

Srostlice pravé

Termín Dentes confusi označuje spojení a společný vývoj dvou zubních zárodků dohromady v průběhu vývoje korunek.

Srostlice nepravé

Srůst dočasných zubů 51, 52. Oba zuby mají svůj kořen.

Srůst dvou zárodků zubů ve fázi vývoje kořene a jejich společný vývoj.

Zuby dvojčata

Srůst dvou zárodků zubů – pravidelného zubu a jeho dvojčete (nadpočetného zubu) v průběhu vývoje.

U těchto zubů je častá patologie pulpy. Kořenové kanálky lze jen zřídka endodonticky ošetřit, takže pulpitidy jsou řešeny převážně extrakcí.