Stanovení protilátek ke gliadinu, endomysiu nebo atTG ve stolici

From WikiSkripta


Etiopatogeneze celiakie

Vyšetření vzorku stolice je výhodné pro screeningové programy v gastroenterologii. Stanovení sekrečních IgA protilátek ke gliadinu je dalším novým imunochemickým testem, komerčně dostupným od roku 2000, který je možno využít ve screeningu céliakie. Test je založen na ILMA (ImmunoLuminoMetric Assay) principu s luminiscenčním měřením, markerem je akridinium ester, antigenem je surový gliadin. Test stanovuje sekretorické IgA protilátky – anti-gliadin-scIgA, normální hodnoty jsou do 100 mg/g stolice, a klinická senzitivita je 81 %, specificita 97 %. Nově existuje i ELISA detekce IgA protilátek k endomysiu a ke tkáňové transglutamináze ve stolici.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KAPPLER, M, et al. Detection of secretory IgA antibodies against gliadin and human tissue transglutaminase in stool to screen for coeliac disease in children: validation study. BMJ. 2006, vol. 332, no. 7535, s. 213-4, ISSN 0959-8138 (Print), 1468-5833 (Electronic). PMID: 16377644.
  • HALBLAUB, JM, et al. Comparison of different salivary and fecal antibodies for the diagnosis of celiac disease. Clin Lab. 2004, vol. 50, no. 9-10, s. 551-7, ISSN 1433-6510. PMID: 15481630.
  • PICARELLI, A, et al. Antiendomysial antibody detection in fecal supernatants: in vivo proof that small bowel mucosa is the site of antiendomysial antibody production. Am J Gastroenterol. 2002, vol. 97, no. 1, s. 95-8, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 11808976.