Stochastické účinky ionizujícího záření

Z WikiSkript

Stochastické účinky ionizujícího záření jsou takové účinky, o kterých nevíme s jistotou, že se po ozáření projeví, projevují se pouze s určitou pravděpodobností. Patří sem zvýšení rizika nádorových a dědičných onemocnění. U dávek ionizujího záření pod 100 mSv je závislost přídatného rizika ne zcela jasná (předpokládají se různé pravděpodobností modely zvýčení rizika – lineární, lineárně-kvadratický, prahový, model zvýšeného rizika), od dávek nad 100 mSv je zvýšení rizika lineárně závislé na dávce. [1]

Přídatné riziko nádorových onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Od dávek přesahujících 100 mSv se lineárně zvyšuje riziko fatální rakoviny. Nominální koeficient vzniku fatální rakoviny je [math]5 \cdot 10^{-2} \text{Sv}^{-1}[/math]. Tento koeficient je však závislý na pohlaví a věku. [1]

Přídatné riziko dědičných onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Nepodařilo se prokázat přídatné riziko na u první generace potomků. Avšak metodologie prováděných studií může být chybná, proto výzkum stále probíhá. [1]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c HORÁKOVÁ, Ivana. Základy radioační ochrany obecné [přednáška k předmětu Mimořádný specializační e-kurz – Radiační ochrana, obor Radiační ochrana pro indikující lékaře, Radiační hygiena Institut postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví]. Praha. 2020-04-15. Dostupné také z <https://moodle.creativeconnections.cz/course/view.php?id=94>.