Stroncium-ranelát

Z WikiSkript

(přesměrováno z Stroncium ranelát)

Stroncium ranelát

Stroncium-ranelát se v medicíně využívá jako antiosteoporotikum, které má duální mechanismus působení na kost – zvyšuje kostní novotvorbu a zároveň snižuje kostní osteoresorpci. Je účinné i u starších osob a v klinicky rizikových situacích (např. u syndromu fragility kostí). Molekula stroncium-ranelátu obsahuje dva ionty Sr2+ vázané na organický nosič – kyselinu ranelovou.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Dlouhodobá léčba snižujující riziko vertebrálních a nevertebrálních fraktur nebo zlomenin proximálního femuru při komplikované osteoporóze. Léčba je určena především pro léčbu osteoporózy u žen po menopauze a na léčbu osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Žilní tromboembolismus (i v anamnéze), kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, arteriální hypertenze, nemoci periferních tepen).

Interakce[upravit | editovat zdroj]

Biologickou dostupnost stroncium-ranelátu snižuje současné podávání mléka, mléčných výrobků a přípravků obsahujících vápník a také některých antacid. Naopaka stroncium-ranelát snižuje vstřebávání tetracyklinových a chinolonových antibiotik. Za nevhodné se považuje současné podávání bisfosfonátů nebo raloxifenu.

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Nejčastějšími nežádoucími účinky vedoucími k vysazení léčby byla nauzea a průjem, bolesti hlavy či kožní reakce. Mezi velmi časté nežádoucí účinky patří muskuloskeletální bolest. K častým patří srdečně-cévní poruchy (tromboembolismus, akutní infarkt myokardu), hepatitida, bronchiální hyperreaktivita, vertigo a další. CAVE!!! Od ledna 2014 užívaní stroncia-renelátu není doporučeno.[1]

Způsob podání a dávkování[upravit | editovat zdroj]

V ČR je stroncium-ranelátStátní úřad pro kontrolu léčiv: stroncium-ranelát dostupný v sáčcích k přípravě perorální suspenze. V léčbě osteoporózy se podávají 2 g stroncium-ranelátu denně v jedné dávce (obvykle před spaním 2 hodiny po večeři). Léčba je dlouhodobá.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • OLEJÁROVÁ, Marta. Revmatologie v kostce. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7387-115-4.
  • BERNABEI, Roberto, Anna Maria MARTONE a Elena ORTOLANI, et al. Screening, diagnosis and treatment of osteoporosis: a brief review. Clin Cases Miner Bone Metab [online]. 2014, vol. 11, no. 3, s. 201-7, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4269144/?tool=pubmed>. ISSN 1724-8914. 

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. PRAC,. European Medicines Agency recommends that Protelos/Osseor remain available but with further restrictions [online]. [cit. 2016-03-16]. <https://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/02/news_detail_002031.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1>.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]