Sufuze

From WikiSkripta

Heslo


Sufuze je rozsáhlejší podkožní krvácení (plošný výron), které vzniká splýváním více menších ložisek. Hovorově se jí říká "podlitina" či "modřina". Vzniká při krvácivých stavech (trombocytopatie, koagulopatie).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.