Svěšnikovova známka

Z WikiSkript

Heslo

Svěšnikovova známka je vedlejší diagnostický nález u aspiračního typu utonutí. Označuje přítomnost volné tekutiny ve vedlejších nosních dutinách (nejčastěji v obou maxilárních a klínové). V České republice se diagnostickému významu této známky systematicky věnovalo soudnělékařské pracoviště v Hradci Králové.


Svěšnikov Vjačeslav Alexandrovič (1918-1988) – ruský soudní lékař. Svůj nález popsal roku 1965 ve článku Über ein neues Zeichen zur Diagnostik des Ertrinkens, publikovaném ve sborníku Berichte der 2. erweiterten Konferenz des Gerichtsmediziner des nördlichen Kaukasus.

Odkazy

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.