Symbolické funkce

Z WikiSkript

Jsou pro člověka specifické a jsou výsledkem vyšší nervové činnosti.[1]

Rozdělení symbolických funkcí [1][✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Funkce fatické[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mezi ně patří schopnost mluvit, číst, psát, počítat a myslet v abstraktních pojmech včetně sémantiky (významu slov).

Funkce gnostické[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jsou výsledkem vyšší syntézy smyslového vnímání. Umožňují rozpoznávat předměty zrakem, sluchem a hmatem.

Funkce praktické[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zahrnuje schopnost vykonávat složitější účelové pohyby

Symbolické funkce a hemisferální dominance [1][✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dominantní hemisféra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Je zodpovědná především za funkce fatické, méně praktické a nejméně gnostické. Dominantní hemisféra zajišťuje především tyto funkce:

  • Řeč
  • Čtení
  • Psaní
  • Počítání
  • Porozumění a opakování (slov, vět)
  • Logické a analytické myšlení

Nedominantní hemisféra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zajišťuje zrakové a prostorové vnímání, chování a orientaci v kontralaterální polovině prostoru. Většina populace má nedominantní pravou hemisféru, tato hemisféra tedy bude zajišťovat vnímání levé poloviny prostoru. Dále nedominantní hemisféra přidává afektivní a emocionální složku řeči.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. a b c AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 0 s. ISBN 80-7262-433-4.