Test kapilárního návratu

Z WikiSkript


obr. 1 Test kapil. návratu – fáze 1
obr. 2 Test kapil. návratu – fáze 2
obr. 3 Popálenina hřbetu ruky s mikrotrombotizací kapilár v papilární vrstvě koria
obr. 4 Stejný pacient za 48 hod s jasně patrnou nekrózou papilární vrstvy koria

Test kapilárního návratu je diagnostickou pomůckou pro rozlišování nejisté hloubky popáleninového postižení kůže.

Test kapilárního návratu

Kvalifikované určení hloubky postižení je důležitou informací z hlediska chirurgických výkonů a je orientačně určující i předpokládanou délku morbidity a eventuálně mortality. Podle novější mezinárodní klasifikace, zohledňující chirurgický přístup, se zjednodušeně užívá rozdělení na postižení povrchové a hluboké.

  • Povrchovým rozumíme částečné poškození kůže, kde jsou zachovány vlasové folikuly, potní i mazové žlázky, odkud pak může dojít ke spontánní epitelizaci. (Jsou to tedy popáleniny I a IIa stupně).
  • Hluboké postižení znamená ztrátu kůže téměř, nebo v celé tloušťce, případně i se ztrátou podkožní tukové vrstvy, svaloviny a někdy i kosti. Hluboká postižení jsou při větším rozsahu řešena nekrektomií a transplantací kůže, menší možno uzavřít excizí a přímou suturou.

Diagnostickou pomůckou pro rozlišování nejisté hloubky postižení je tzv. test kapilárního návratu:

  • povrchní červené plochy, které zblednou pod tlakem hrotu prstu (ve sterilní rukavici) a po jeho oddálení se do 1–2 vteřin opět prokrví, mají zachované funkční kapilární řečiště a jsou tedy povrchové (obr. 1, 2).
  • červené plochy bez pozitivního testu kapilárního návratu mají mikrocirkulaci uzavřenou mikrotrombotizací, což znamená nefunkčnost kapilárního řečiště v papilární vrstvě koria a postižená oblast v následném období propadne nekróze. Je tedy hodnocena jako popálenina hluboká (obr. 3, 4).

Test taktilního čití

Další diagnostickou pomůckou je tzv. test taktilního čití. Hrotem sterilní jehly, nebo pinzety se lehce dotýkáme vyšetřované oblasti a pakliže pacient vnímá dotek jako ostrý, je čití zachováno a plocha povrchní. Vnímá-li dotek jako tupý, nebo jakoby přes vrstvu necitlivého materiálu, volná nervová zakončení jsou poškozena. Ztráta citlivosti znamená hluboké postižení. Tento test lze použít pouze u pacientů, kteří komunikují.

Odkazy

Související články

Zdroj

  • KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA, et al. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4.