Tezaurismózy

From WikiSkripta

Heslo

Tezaurizmózy jsou starším názvem pro choroby ze střádání. Jde o patologické hromadění endogenních či exogenních substancí v tkáních v důsledku enzymatické poruchy. Typicky se k nim řadí lyzosomální onemocnění a peroxizomální onemocnění.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SRŠŇOVÁ, Klára a Štefan SRŠEŇ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 3. vydání. Martin : Osveta, 2000. 409 s. ISBN 80-8063-021-6.