Triple test

Z WikiSkript

Triple test je biochemický screening, který se provádí z krve těhotné ženy v 16. týdnu gravidity. Začal se používat koncem 80. let 20. století. Slouží k odhalení některých vad plodu, jako je např. NTD (rozštěpové vady neurální trubice) a trizomie 21 (morbus Down). V současnosti se stává obsolentním vzhledem k relativně nízkému záchytu vad plodu – pouze 70% – ve srovnání s dnes již běžně využívaným kombinovaným prvotrimestrálním screeningem se záchytem vad až více než v 95 %.

Princip[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Triple test je založen na vyšetření hladiny volného estriolu (uE3), beta hCG, inhibinu A a AFP v kombinaci s věkem matky.

Výhody a nevýhody[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nevýhodami tohoto testu jsou jeho vysoká falešná pozitivita a s tím související zbytečné stresování těhotné ženy, i když má zdravý plod, a relativně pozdní možnost ukončení gravidity v případě potvrzené vady plodu, tj. až po 16. týdnu gravidity. Kromě výše zmíněných nevýhod má ale triple test jistou výhodu, a to u těhotných žen, u kterých nebyl z nějakého důvodu proveden kombinovaný prvotrimestrální screening.

Později byl zaveden již zmíněný kombinovaný prvotrimestrální screening, který zahrnuje kombinaci věku matky s biochemickými působky a ultrazvukovými markery. Dnes se vyšetřuje z krve těhotné free beta hCG a PAPP A v kombinaci s ultrazvukovými markery, jako je NT (nuchal translucency), NB (nasal bone) a dalšími soft markery jako DV (ductus venosus) a TR (tricuspid regurgitation).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • NICOLAIDES, K. H a Ishraq A DHAIFALAH. UZ screening v 11.-13+6. gestačním týdnu. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0885-6.