Tuba uterina (histologie)

Z WikiSkript

Tuba uterina je párový trubicovitý orgán, který vystupuje z rohů děložních směrem k vaječníkům. Její úlohou je transportovat vajíčko z vaječníků do dělohy a vytvořit optimální prostředí pro oplodnění vajíčka a počátek jeho vývoje od zygoty až po stádium moruly.

Makroskopická stavba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tuba uterina.

Mikroskopická stavba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stěna vejcovodu je složena z několika vrstev: tunica mucosa, tunica muscularis, tela submucosa a tunica serosa.

Tunica mucosa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Plicae mucosae[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jsou vysoké podélné slizniční řasy, které jsou charakteristické zejména pro ampulu. Od těchto řas dále odstupují sekundární a terciární řasy a vytváří na průřezech obraz labyrintu. Směrem k isthmu postupně ubývají a zmenšují se tak, že v intramurální části jsou pouze jen naznačeny malými výstupky do lumina.

Tuba uterina preparát

Lamina epithelialis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Epitel vejcovodu je jednovrstevný cylindrický a tvoří ho 2 typy buněk:

  • řasinkové buňky - cilie kmitají směrem k uteru a napomáhají tak transportu zárodku;
  • sekreční buňky - produkují vazký tekutý tubární sekret, který má nutriční a ochranný význam pro vajíčko;
  • bazální
  • tyčinkovité

Některé z řasinek kmitají ve směru k ovariu a usnadňují tak pohyb spermií k neoplozenému vajíčku.

Lamina propria mucosae[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vrstva je tvořena řídkým kolagenním vazivem a obsahuje krevní a mízní kapiláry.

Tunica muscularis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Svalová vrstva je tvořena buňkami hladké svaloviny a uspořádána do 2 vrstev:

  • vnitřní cirkularní - vlastní svalovina vejcovodu, může být i spirální ve tvaru dvojité dvoušroubovice, zajišťuje peristaltiku pro transport zárodku;
  • vnější longitudinální - vlastní pohyblivost důležitá pro zachycení vajíčka.

Tela subserosa a tunica serosa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tela submucosa je tvořena řídkým kolagenním vazivem s krevními a lymfatickými cévami. Serózní vrstva je tvořená mezotelem.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ženský pohlavní systém (histologie)

...

Tuba uterina jako histologický preparát:

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KLIKA, Eduard, et al. Histologie pro stomatology. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1988. 448 s. 
  • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY. Základy histologie. 1. v ČR vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2012. 556 s. ISBN 9788024737294.