Uživatel:Josmart/Rogo

Z WikiSkript

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Pojmy[upravit | editovat zdroj]

  • Modules - předměty
  • Courses - studijní obory (nepoužijeme)
  • School - podmnožina Fakulty. Možná vhodné označení "Katedra" (ústav)?

Pro naše účely volíme School = Faculty = Course = "1. LF UK".


Nastavení na serveru[upravit | editovat zdroj]

MySQL[upravit | editovat zdroj]

[mysqld]
port=3306
collation-server = utf8_unicode_ci
character-set-server = utf8

[client]
default-character-set=utf8

Lokální instalace[upravit | editovat zdroj]

  • je nutné vytvořit virtuální server

Do C:\Windows\System32\drivers\etc přidat:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 local
127.0.0.1 rogo.local

httpd.conf:

NameVirtualHost *:80
# Rogo
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/Users/useraccount/www/rogo"
  ServerName rogo.local
</VirtualHost>
# localhost
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/Users/useraccount/www"
  ServerName localhost
</VirtualHost>