Uživatel:Josmart/Rogo/Upgrade

Z WikiSkript

Informace společné pro všechny upgrady[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Záloha a obnovení databáze[upravit | editovat zdroj]

mysqldump -u Login -pPassword nazev_db > dump.sql
mysql -u Login -pPassword nazev_db_k_obnoveni < dump.sql // obnovení, nejprve drop tables

Composer[upravit | editovat zdroj]

Od verze 6.3 je potřeba mít nainstalovaný composer a npm

php composer.phar install --no-dev
php composer.phar update
npm install --production
npm update

Práva na zápis pro adresáře[upravit | editovat zdroj]

 • /help/staff/images
 • /help/student/images
 • /email_templates
 • /media
 • /qti/imports
 • /qti/exports
 • /config - for installation only, so that config.inc.php can be written. This should be changed back to being writeable by the owner only after installation.
 • /users/photos
 • /tmp

Soubory k přepsání[upravit | editovat zdroj]

 • config/config.inc.*
 • config/external_email_msg.php
 • plugins/SMS/cuni.class.php
 • theme/
 • email_templates/

Naše úpravy[upravit | editovat zdroj]

Následující soubory je nutné upravit, aby fungovaly i po upgradu ... porovnat rozdíly mezi minulou verzí a začlenit tam vhodně naše úpravy.

config.inc.php[upravit | editovat zdroj]

$cfg_setting_icons_order ... zkontrolovat, zda v admin/index.php nepřibyla další option v nastavení. A případně upravit.

SMS/cuni.class.php[upravit | editovat zdroj]

 • soubor rogo/plugins/SMS/cuni.class.php je vytvořen úpravou uon_saturn.class.php. Je dobré porovnat obě verze uon_saturn.class, zda tam nedošlo k nějakým změnám a podle toho případně upravit cuni.class. Poté otestovat, zda import funguje v pořádku.

Login form[upravit | editovat zdroj]

cs/include/common.inc: $string['signinmsg'] podle původní verze

Zobrazování chybového hlášení při neúspěšném přihlášení[upravit | editovat zdroj]

Toto Rogo neumí a nikdy umět nebude. Zobrazení informace o tom, že uživatel neexistuje nebo že bylo u uživatele zadáno chybné heslo, výrazně zvyšuje riziko úspěšného prolamování hesel. Jelikož to ale naši uživatelé vyžadují, doprogramovali jsme. Bylo nutné udělat úpravy ve dvou souborech.

 • classes/authentication.class.php
 • plugins/auth/internaldb.class.php

Tyto úpravy lze v aktuálním souboru vyhledat podle řetězce "Josef Martinak".

Česká lokalizace[upravit | editovat zdroj]

 • Databáze helpu - pokud jsme tam provedli nějaké změny, před upgradem je potřeba nahrát je zpět do gitu Roga.
 • http://rogo-oss.nottingham.ac.uk/langpacks/ .. preventivně raději stáhnout v anonymous mode kvůli možnému kešování na straně serveru.

Testy[upravit | editovat zdroj]

 • Vyzkoušet synchronizaci předmětů (rogo_import)
 • Vyzkoušet LDAP autentifikaci
 • Zjistit, zda se zobrazuje info ohledně neúspěšného přihlášení
 • Prozkoumat, zda jsou správně přeloženy texty na webu a v nápovědě


Rogo 6.1.0[upravit | editovat zdroj]

Existující MySQL users před upgradem

 • rogotest_auth
 • rogotest_ext
 • rogotest_inv
 • rogotest_sct
 • rogotest_staff
 • rogotest_stu
 • rogotest_sys

Soubory k přepsání

 • config/config.inc.*
 • config/campuses.inc
 • plugins/SMS/cuni.class.php

Rogo 6.2.0[upravit | editovat zdroj]

Existující MySQL users před upgradem

 • rogotest_auth
 • rogotest_ext
 • rogotest_inv
 • rogotest_sct
 • rogotest_staff
 • rogotest_stu
 • rogotest_sys
 • rogotest_web

Rogo 6.2.4[upravit | editovat zdroj]

Existující MySQL users před upgradem

 • rogotest_auth
 • rogotest_ext
 • rogotest_inv
 • rogotest_int
 • rogotest_sct
 • rogotest_staff
 • rogotest_stu
 • rogotest_sys
 • rogotest_web

Rogo 6.3.0[upravit | editovat zdroj]

 • žádné změny v MySQL uživatelích

Rogo 6.3.3[upravit | editovat zdroj]

 • žádné změny v MySQL uživatelích

Rogo 6.4.0[upravit | editovat zdroj]

 • žádné změny v MySQL uživatelích

Rogo 6.4.3[upravit | editovat zdroj]

 • žádné změny v MySQL uživatelích

Rogo 6.5.0[upravit | editovat zdroj]

Zakomentovat "$mysqli->close();" v souboru "question/add/add_questions_frame.php".
 • Aktualizovat config.inc.php takto
$cfg_setting_icons_order = array('calendar','usermanagement','modules','statistics','questionstatuses','academicsessions',
 'authentication','schools','faculties','courses','computerlabs','deniedlogwarnings',
 'clearguestaccounts','clearoldlogs','clearorphanmedia','cleartraining','announcments','summativescheduling',
 'ebelgridtemplates','imslti','savefailattempts','phpinfo','systemerrors','systeminformation','plugins',
 'config','externalsystems','ims_settings','testing','bug');
 • spustit ROGO_URL/updates

Rogo 6.5.3[upravit | editovat zdroj]

Zakomentovat "$mysqli->close();" v souboru "question/add/add_questions_frame.php".
 • spustit ROGO_URL/updates

Rogo 6.5.5[upravit | editovat zdroj]

 • žádné změny v MySQL uživatelích
 • Bug z verze 6.5.3 je opraven
 • Nový bug - Keyword can't be deleted
 • spustit ROGO_URL/updates

Rogo 7.0.1[upravit | editovat zdroj]

Tato verze již vyžaduje PHP7, není možné upgradovat instalaci na stávajícím serveru. Zřídili jsme nový server, na který je potřeba přemigrovat data a aktualizovat je na novou verzi. Postup:

 • Instalace fresh verze 7.0.1 na novém serveru kvůli vytvoření potřebných uživatelů roga.
 • Vymazání obsahu databáze (DROP, CREATE)
 • Nahrání původní databáze, kterou chceme upgradovat.
 • Nahrání médií a konfiguračních souborů z minulé verze
 • Nastavení nově vytvořených db přístupů do config.inc.php
 • Spuštění upgradu.

Poznámky[upravit | editovat zdroj]

 • Zdá se, že nová verze nepotřebuje composer
 • Chyba při upgradu:
ERROR: ALTER TABLE staff_help MODIFY COLUMN `language` char(5) NOT NULL DEFAULT 'en'Systémová chyba
ERROR: ALTER TABLE staff_help MODIFY COLUMN `lastupdated` timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMPSystémová chyba
ERROR: ALTER TABLE student_help MODIFY COLUMN `language` char(5) NOT NULL DEFAULT 'en'Systémová chyba
ERROR: ALTER TABLE student_help MODIFY COLUMN `lastupdated` timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMPSystémová chyba

Příkazy jsem provedl dodatečně, proběhly v pohodě.

 • Nové Rogo neumí MySQL8, je nutné zůstat u verze 5.7

Rogo 7.0.4[upravit | editovat zdroj]

 • Nahrání souborů verze 7.0.4 na server
 • Spuštění upgradu databáze
 • Otestování plugins/SMS/cuni.class.php
 • Doladění uživatelských změn
 • Rozchození a otestování synchronizace uživatelů a předmětů.

Bugy[upravit | editovat zdroj]

Iniciály[upravit | editovat zdroj]

https://rogo-eassessment.atlassian.net/browse/ROGO-2758

When user's forename begins with unicode character, like Štěpán, Žaneta, /admin/users_from_SMS.php fails. "Data too long for column 'initials' at row 1".

The problem is in /classes/userutils.class.php

foreach ($initial as $name) {
 $initials .= substr($name, 0, 1);
}
$initials = strtoupper($initials);

Je potřeba nahradit "mb_substr" a "mb_strtoupper".

Link v uvítacím mailu nového uživatele[upravit | editovat zdroj]

V mailu je uveden link www.rogo.cz/students, který vede na formativní a cvičné testy. Raději bychom, ať to směřuje na www.rogo.cz, kde student uvidí sumativní zkoušky.

users/create_new_user.php
$message .= "<p>" . $string['email2'] . " <a href=\"https://{$_SERVER['HTTP_HOST']}/\">https://{$_SERVER['HTTP_HOST']}/students/</a></p>";