Uživatel:StenDy

From WikiSkripta

Stanislav Smutný.jpg

Ahoj, volám sa Stanislav Smutný a som študentom 6. ročníka 1.LF UK Praha.


email: stanislav.smutny@gmail.com

telefón: 737 918 194