Uživatelka:Iannadecz/Pískoviště

From WikiSkripta

Za odkazem uvádím pro zajímavost i rok poslední aktualizace. Prosím, připište se k tématu, jež hodláte aktualizovat a ignorujte bordel, který následuje za seznamem.

Nutná aktualizace[edit | edit source]

Nápověda:Literatura 2011

Nápověda:Základy formátování 2011

Nápověda:Jak začít 2014

Nápověda:Editační tlačítka 2011

Nápověda:Třídy kaskádových stylů 2011 AnoAno --Jan Štěch.png Jan Štěch (e-mail) -- redakce WikiSkript 14. 5. 2024, 19:11 (CEST)

Nápověda:Kvízy 2012

Ocením kontrolu, ale jinak vypadají nadčasově[edit | edit source]

Nápověda:Úpravy článku 2023

Nápověda:Interwiki 2018

Nápověda:Než začnete psát 2012

Nápověda:Název článku 2013

Nápověda:Jaké články patří do WikiSkript 2011

Nápověda:Šablony 2014

Nápověda:Často používané šablony 2023

Nápověda:Anotování obrázků 2018

Nápověda:Ideální článek 2018

Nápověda:Délka článku 2011

Nápověda:Obsah 2024 - tady je za mně ke zvážení, jestli by to nešlo udělat dynamičtější??

Nápověda:Galerie obrázků 2017

Nápověda:Tabulky 2013

Nápověda:Šablony pro formátování částí textu 2014

Nápověda:Infoboxy 2018

Nápověda:Knihy 2021

Nápověda:Lékařské kalkulačky 2020

Nápověda:Navboxy 2018

Nápověda:Video 2021

Nápověda:Focení léčiv 2021

Nápověda:Licence 2023

Nápověda:Užitečné nástroje 2015

Nápověda:Diskuse 2011

Nápověda:Nahrávání a přesouvání souborů na Wikimedia Commons 2012


Odkazy na kapitoly:[edit | edit source]

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Pou%C5%BEit%C3%AD_redak%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ablony

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Redak%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ablona/%C3%9Avod

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Zdroje

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Citace

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Redak%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ablona/Citace

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C4%8Clen%C4%9Bn%C3%AD_a_nadpisy

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Synonyma

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Port%C3%A1ly

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Kategorie

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obr%C3%A1zky

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Prolinkov%C3%A1n%C3%AD

https://www.wikiskripta.eu/w/WikiSkripta:Pravopisn%C3%A1_doporu%C4%8Den%C3%AD

https://www.wikiskripta.eu/w/WikiSkripta:Typografick%C3%A1_doporu%C4%8Den%C3%AD

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Zpracov%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nku_redakc%C3%AD

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Z%C3%A1sada_semafor

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C3%9Apravy_%C4%8Dl%C3%A1nku

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:T%C5%99%C3%ADdy_kask%C3%A1dov%C3%BDch_styl%C5%AF


https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C3%9Apravy_%C4%8Dl%C3%A1nku

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Interwiki

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ide%C3%A1ln%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nek

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:D%C3%A9lka_%C4%8Dl%C3%A1nku

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_ps%C3%A1t

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:N%C3%A1zev_%C4%8Dl%C3%A1nku

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Jak%C3%A9_%C4%8Dl%C3%A1nky_pat%C5%99%C3%AD_do_WikiSkript

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C5%A0ablony

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C4%8Casto_pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9_%C5%A1ablony

https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Anotov%C3%A1n%C3%AD_obr%C3%A1zk%C5%AF


Seznam všech šablon k 19.4.2024[edit | edit source]

bez dokumentace[edit | edit source]

Šablona:Tlačítko_redakce
Šablona:Tlačítko_vítejte
Šablona:Tlačítko_zkontrolováno
Šablona:Tlačítko_časová_značka
Šablona:Tlačítko_reference
Šablona:Tlačítko_seznam_literatury
Šablona:Tlačítko_kód
Šablona:Tlačítko_javascript
Šablona:Tlačítko_recenze
Šablona:Test
Šablona:Průvodce
Šablona:PGS
Šablona:Gpl
Šablona:IP_nástroje
Šablona:Cc/lok
Šablona:Cc/ver
Šablona:Infobox_Infekce
Šablona:Lgpl
Šablona:Recenzujte
Šablona:Gfdl
Šablona:Automatizovaná_kontrola_copyvií
Šablona:Grading
Šablona:TOC_left
Šablona:SŠ
Šablona:Titulní_strana
Šablona:Tip/Neskrývací
Šablona:Tip/Email
Šablona:Portál_jako_kniha
Šablona:Imagemap
Šablona:Infobox_Chemická_sloučenina
Šablona:Navbox_-_přeměna_látek_a_energie_v_buňce
Šablona:NavBox
Šablona:Navbox_-_hormon
Šablona:Navbox2
Šablona:↓
Šablona:Emoticon
Šablona:Del
Šablona:Šablona
Šablona:Sloučit
Šablona:Zdroj?
Šablona:Sloupce
Šablona:Div_col
Šablona:Column-count
Šablona:Přesun_na_commons
Šablona:Rovnítko
Šablona:Infobox_-_volitelný_předmět2
Šablona:ImageNote
Šablona:ImageNoteEnd
Šablona:ImageAnnotations
Šablona:InlineImageAnnotations
Šablona:ImageNoteControl
Šablona:ImageNoteColors
Šablona:Anotace
Šablona:Null
Šablona:Ikonka_pahýlu
Šablona:Anglicky
Šablona:Latinsky
Šablona:Slovensky
Šablona:Německy
Šablona:Francouzsky
Šablona:Španělsky
Šablona:Řecky
Šablona:Redakční_šablona
Šablona:Česky
Šablona:Podobor
Šablona:YouTube
Šablona:Zdroj
Šablona:Různé_významy
Šablona:Videotest
Šablona:TemplateDataHeader
Šablona:ISBN
Šablona:Přejmenovat
Šablona:ATC_kód_C
Šablona:Navbox_-_ATC
Šablona:Navbox_-_ATC_klasifikace
Šablona:Redakce_pro_bota
Šablona:Ping
Šablona:Čára
Šablona:Zkontrolováno2
Šablona:Zkontrolováno/info
Šablona:Štítek
Šablona:Učebnice
Šablona:Editujte_uvážlivě
Šablona:Wikidata
Šablona:HVLP2
Šablona:Plovoucí_náhled
Šablona:Plovoucí_video
Šablona:Video
Šablona:Clear
Šablona:Navbox_-_E-learning
Šablona:Aktuální
Šablona:Ošetřovatelský_postup

šablony s dokumentací[edit | edit source]

Šablona:PO2/dokumentace
Šablona:PCO2/dokumentace
Šablona:NO2-
Šablona:NO2-/dokumentace
Šablona:NO3-
Šablona:NO3-/dokumentace
Šablona:K+
Šablona:K+/dokumentace
Šablona:H3O+
Šablona:H3O+/dokumentace
Šablona:Na+
Šablona:Na+/dokumentace
Šablona:NH4+
Šablona:NH4+/dokumentace
Šablona:Ca2+
Šablona:Ca2+/dokumentace
Šablona:OH-
Šablona:OH-/dokumentace
Šablona:H+
Šablona:H+/dokumentace
Šablona:HCO3-
Šablona:HCO3-/dokumentace
Šablona:Cl-
Šablona:Cl-/dokumentace
Šablona:Vpravo
Šablona:Vpravo/dokumentace
Šablona:Dolů
Šablona:Dolů/dokumentace
Šablona:Vlevo
Šablona:Vlevo/dokumentace
Šablona:Nahoru
Šablona:Nahoru/dokumentace
Šablona:Beta
Šablona:Beta/dokumentace
Šablona:Alfa
Šablona:Alfa/dokumentace
Šablona:Delta
Šablona:Delta/dokumentace
Šablona:Vyřešeno
Šablona:Vyřešeno/dokumentace
Šablona:Nevyřešeno
Šablona:Nevyřešeno/dokumentace
Šablona:HVLP
Šablona:HVLP/dokumentace
Šablona:Thumbs_up
Šablona:Thumbs_up/dokumentace
Šablona:Thumbs_down
Šablona:Thumbs_down/dokumentace
Šablona:Palec_nahoru
Šablona:Palec_nahoru/dokumentace
Šablona:Palec_dolů
Šablona:Palec_dolů/dokumentace
Šablona:Zvýrazňovač
Šablona:Zvýrazňovač/dokumentace
Šablona:Nápad
Šablona:Nápad/dokumentace
Šablona:Zamítnuto
Šablona:Zamítnuto/dokumentace
Šablona:Hotovo
Šablona:Hotovo/dokumentace
Šablona:Gamma
Šablona:Gamma/dokumentace
Šablona:Zarámování
Šablona:Zarámování/dokumentace
Šablona:Smile
Šablona:Smile/dokumentace
Šablona:Úsměv
Šablona:Úsměv/dokumentace
Šablona:Alpha
Šablona:Alpha/dokumentace
Šablona:Navbox
Šablona:Navbox/dokumentace
Šablona:Legenda
Šablona:Legenda/dokumentace
Šablona:JAWS
Šablona:JAWS/dokumentace
Šablona:Kazuistika
Šablona:Kazuistika/dokumentace
Šablona:Dobrý_příklad
Šablona:Dobrý_příklad/dokumentace
Šablona:Špatný_příklad
Šablona:Špatný_příklad/dokumentace
Šablona:Smazat/výjimky
Šablona:Smazat/výjimky/dokumentace
Šablona:Smazat
Šablona:Smazat/dokumentace
Šablona:Kazuistika_3._LF_UK
Šablona:Kazuistika_3._LF_UK/dokumentace
Šablona:Podrobnosti
Šablona:Podrobnosti/dokumentace
Šablona:Recenze
Šablona:Recenze/dokumentace
Šablona:Cosi_shodno
Šablona:Cosi_shodno/dokumentace
Šablona:Redakce
Šablona:Redakce/dokumentace
Šablona:Vandalismus_anonym
Šablona:Vandalismus_anonym/dokumentace
Šablona:Box
Šablona:Box/dokumentace
Šablona:!
Šablona:!/dokumentace
Šablona:Soubor
Šablona:Soubor/dokumentace
Šablona:Zkontrolováno
Šablona:Zkontrolováno/dokumentace
Šablona:Tlačítko
Šablona:Tlačítko/dokumentace
Šablona:Petit
Šablona:Petit/dokumentace
Šablona:Poznámka
Šablona:Poznámka/dokumentace
Šablona:Cave
Šablona:Cave/dokumentace
Šablona:Příklad
Šablona:Příklad/dokumentace
Šablona:Přeškrtnuto
Šablona:Přeškrtnuto/dokumentace
Šablona:Tip
Šablona:Tip/dokumentace
Šablona:Infobox_-_bakterie
Šablona:Infobox_-_bakterie/dokumentace
Šablona:Infobox
Šablona:Infobox/dokumentace
Šablona:Infobox/řádek
Šablona:Infobox/řádek/dokumentace
Šablona:Infobox_-_virus
Šablona:Infobox_-_virus/dokumentace
Šablona:Infobox_-_parazit
Šablona:Infobox_-_parazit/dokumentace
Šablona:Foto
Šablona:Foto/dokumentace
Šablona:Upravit
Šablona:Upravit/dokumentace
Šablona:Infobox_-_arterie
Šablona:Infobox_-_arterie/dokumentace
Šablona:Infobox_-_véna
Šablona:Infobox_-_véna/dokumentace
Šablona:Infobox_-_nerv
Šablona:Infobox_-_nerv/dokumentace
Šablona:Infobox_-_nervová_dráha
Šablona:Infobox_-_nervová_dráha/dokumentace
Šablona:Infobox_-_sval
Šablona:Infobox_-_sval/dokumentace
Šablona:Infobox_-_nádor
Šablona:Infobox_-_nádor/dokumentace
Šablona:MKNO
Šablona:MKNO/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_horní_končetiny
Šablona:Navbox_-_svaly_horní_končetiny/dokumentace
Šablona:TA
Šablona:TA/dokumentace
Šablona:Navbox_-_dědičné_metabolické_poruchy
Šablona:Navbox_-_dědičné_metabolické_poruchy/dokumentace
Šablona:Navbox_-_dědičné_poruchy_metabolismu
Šablona:Navbox_-_dědičné_poruchy_metabolismu/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_dolní_končetiny
Šablona:Navbox_-_svaly_dolní_končetiny/dokumentace
Šablona:Infobox_-_VVV
Šablona:Infobox_-_VVV/dokumentace
Šablona:HGNC
Šablona:HGNC/dokumentace
Šablona:Infobox_-_gen
Šablona:Infobox_-_gen/dokumentace
Šablona:SLG
Šablona:SLG/dokumentace
Šablona:Navbox_-_tepny_horní_končetiny
Šablona:Navbox_-_tepny_horní_končetiny/dokumentace
Šablona:Navbox_-_zádové_svaly
Šablona:Navbox_-_zádové_svaly/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_břicha
Šablona:Navbox_-_svaly_břicha/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_hlavy
Šablona:Navbox_-_svaly_hlavy/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_krku
Šablona:Navbox_-_svaly_krku/dokumentace
Šablona:Infobox_-_genetická_choroba
Šablona:Infobox_-_genetická_choroba/dokumentace
Šablona:Infobox_-_hormon
Šablona:Infobox_-_hormon/dokumentace
Šablona:Infobox_-_léčivo
Šablona:Infobox_-_léčivo/dokumentace
Šablona:Navbox_-_nervy_horní_končetiny
Šablona:Navbox_-_nervy_horní_končetiny/dokumentace
Šablona:Doplnit
Šablona:Doplnit/dokumentace
Šablona:Aktualizovat
Šablona:Aktualizovat/dokumentace
Šablona:Navbox_-_plexus_lumbalis
Šablona:Navbox_-_plexus_lumbalis/dokumentace
Šablona:Navbox_-_plexus_sacralis
Šablona:Navbox_-_plexus_sacralis/dokumentace
Šablona:Navbox_-_tepny_dolní_končetiny
Šablona:Navbox_-_tepny_dolní_končetiny/dokumentace
Šablona:Infobox_-_topografie
Šablona:Infobox_-_topografie/dokumentace
Šablona:Kartička
Šablona:Kartička/dokumentace
Šablona:Akutně
Šablona:Akutně/dokumentace
Šablona:Ověřováno/ponechat
Šablona:Ověřováno/ponechat/dokumentace
Šablona:Abc
Šablona:Abc/dokumentace
Šablona:Nemazat
Šablona:Nemazat/dokumentace
Šablona:Ověřováno
Šablona:Ověřováno/dokumentace
Šablona:Ověřováno/zapomenuto
Šablona:Ověřováno/smazat
Šablona:Ověřováno/smazat/dokumentace
Šablona:Nahrazená_kategorie
Šablona:Nahrazená_kategorie/dokumentace
Šablona:Přesunout_na_commons
Šablona:Přesunout_na_commons/dokumentace
Šablona:TA2
Šablona:TA2/dokumentace
Šablona:Infobox_-_volitelný_předmět
Šablona:Infobox_-_volitelný_předmět/dokumentace
Šablona:Facebook
Šablona:Facebook/dokumentace
Šablona:Infobox_-_předmět
Šablona:Infobox_-_předmět/dokumentace
Šablona:Flatlist
Šablona:Flatlist/dokumentace
Šablona:Plainlist
Šablona:Plainlist/dokumentace
Šablona:MKN
Šablona:MKN/dokumentace
Šablona:Seznam_VP_1._LF_UK
Šablona:Seznam_VP_1._LF_UK/dokumentace
Šablona:Zápis_VP_1._LF_UK
Šablona:Zápis_VP_1._LF_UK/dokumentace
Šablona:Zápis_VP_termín_1._LF_UK
Šablona:Zápis_VP_termín_1._LF_UK/dokumentace
Šablona:Nobots
Šablona:Nobots/dokumentace
Šablona:Archiv
Šablona:Archiv/dokumentace
Šablona:L
Šablona:L/dokumentace
Šablona:D
Šablona:D/dokumentace
Šablona:Navbox_-_ATB
Šablona:Navbox_-_ATB/dokumentace
Šablona:Navbox_-_antipsychotika
Šablona:Navbox_-_antipsychotika/dokumentace
Šablona:Navbox_-_antidepresiva
Šablona:Navbox_-_antidepresiva/dokumentace
Šablona:Navbox_-_kosti
Šablona:Navbox_-_kosti/dokumentace
Šablona:Obsah_horizontálně
Šablona:Obsah_horizontálně/dokumentace
Šablona:TOC_horizontal
Šablona:MedlinePlus
Šablona:MedlinePlus/dokumentace
Šablona:MeSH_ID
Šablona:MeSH_ID/dokumentace
Šablona:Oko
Šablona:Oko/dokumentace
Šablona:Navbox_-_topografická_anatomie
Šablona:Navbox_-_topografická_anatomie/dokumentace
Šablona:Náhled
Šablona:Náhled/dokumentace
Šablona:Medscape
Šablona:Medscape/dokumentace
Šablona:Procvičování_svalů
Šablona:Procvičování_svalů/dokumentace
Šablona:Orphanet
Šablona:Orphanet/dokumentace
Šablona:Pro
Šablona:Pro/dokumentace
Šablona:Proti
Šablona:Proti/dokumentace
Šablona:Navbox_-_monogenně_dědičné_choroby
Šablona:Navbox_-_monogenně_dědičné_choroby/dokumentace
Šablona:Infobox_-_onemocnění
Šablona:Infobox_-_onemocnění/dokumentace
Šablona:Stop
Šablona:Stop/dokumentace
Šablona:Navbox_-_hormony
Šablona:Navbox_-_hormony/dokumentace
Šablona:En
Šablona:En/dokumentace
Šablona:La
Šablona:La/dokumentace
Šablona:Es
Šablona:Es/dokumentace
Šablona:Fr
Šablona:Fr/dokumentace
Šablona:De
Šablona:De/dokumentace
Šablona:Sk
Šablona:Sk/dokumentace
Šablona:Příklad_šablony
Šablona:Příklad_šablony/dokumentace
Šablona:El
Šablona:El/dokumentace
Šablona:Cs
Šablona:Cs/dokumentace
Šablona:Přeškrtnutí
Šablona:Přeškrtnutí/dokumentace
Šablona:Podtržení
Šablona:Podtržení/dokumentace
Šablona:V_přípravě
Šablona:V_přípravě/dokumentace
Šablona:WMF
Šablona:WMF/dokumentace
Šablona:Wikipedie
Šablona:Wikipedie/dokumentace
Šablona:Navbox_-_aminokyseliny
Šablona:Navbox_-_aminokyseliny/dokumentace
Šablona:Navbox_-_onemocnění_krve
Šablona:Navbox_-_onemocnění_krve/dokumentace
Šablona:ATC
Šablona:ATC/dokumentace
Šablona:Navbox_-_onemocnění_štítné_žlázy
Šablona:Navbox_-_onemocnění_štítné_žlázy/dokumentace
Šablona:Sdílené_IP
Šablona:Sdílené_IP/dokumentace
Šablona:Základní_článek
Šablona:Základní_článek/dokumentace
Šablona:Navbox_-_vitaminy
Šablona:Navbox_-_vitaminy/dokumentace
Šablona:Navbox_-_erytropoéza
Šablona:Navbox_-_erytropoéza/dokumentace
Šablona:Navbox_-_viry
Šablona:Navbox_-_viry/dokumentace
Šablona:Navbox_-_paraziti
Šablona:Navbox_-_paraziti/dokumentace
Šablona:Infobox_-_kloub
Šablona:Infobox_-_kloub/dokumentace
Šablona:Navbox_-_střevní_infekce
Šablona:Navbox_-_střevní_infekce/dokumentace
Šablona:Navbox_-_nádorové_markery
Šablona:Navbox_-_nádorové_markery/dokumentace
Šablona:Svislík
Šablona:Navbox_-_bakterie
Šablona:Navbox_-_bakterie/dokumentace
Šablona:Sbaleno
Šablona:Sbaleno/dokumentace
Šablona:Sbaleno_začátek
Šablona:Sbaleno_začátek/dokumentace
Šablona:Sbaleno_konec
Šablona:Sbaleno_konec/dokumentace
Šablona:EndDiv
Šablona:EndDiv/dokumentace
Šablona:Navbox_-_svaly_hrudníku
Šablona:Navbox_-_svaly_hrudníku/dokumentace
Šablona:Navbox_-_vitamin
Šablona:Navbox_-_vitamin/dokumentace
Šablona:Navbox_-_průvodce_studiem_1._LF_UK
Šablona:Navbox_-_průvodce_studiem_1._LF_UK/dokumentace
Šablona:Seznam
Šablona:Seznam/dokumentace
Šablona:Navbox_-_virtuální_pacient_1
Šablona:Navbox_-_virtuální_pacient_1/dokumentace
Šablona:Pracuje_se2
Šablona:Pracuje_se2/dokumentace
Šablona:Navbox_-_bakterie2
Šablona:Navbox_-_bakterie2/dokumentace
Šablona:Navbox_-_záněty
Šablona:Navbox_-_záněty/dokumentace
Šablona:MKN-10
Šablona:MKN-10/dokumentace
Šablona:Iffile
Šablona:Iffile/dokumentace
Šablona:Citace_monografie
Šablona:Citace_monografie/dokumentace
Šablona:Citace_elektronické_monografie
Šablona:Citace_elektronické_monografie/dokumentace
Šablona:Citace_periodika
Šablona:Citace_periodika/dokumentace
Šablona:Citace_elektronického_periodika
Šablona:Citace_elektronického_periodika/dokumentace
Šablona:Infobox_-_kost
Šablona:Infobox_-_kost/dokumentace
Šablona:ATC_kód_V
Šablona:ATC_kód_V/dokumentace
Šablona:ATC_kód_D
Šablona:ATC_kód_D/dokumentace
Šablona:ATC_kód_A
Šablona:ATC_kód_A/dokumentace
Šablona:ATC_kód_B
Šablona:ATC_kód_B/dokumentace
Šablona:ATC_kód_G
Šablona:ATC_kód_G/dokumentace
Šablona:ATC_kód_H
Šablona:ATC_kód_H/dokumentace
Šablona:ATC_kód_J
Šablona:ATC_kód_J/dokumentace
Šablona:ATC_kód_L
Šablona:ATC_kód_L/dokumentace
Šablona:ATC_kód_M
Šablona:ATC_kód_M/dokumentace
Šablona:ATC_kód_N
Šablona:ATC_kód_N/dokumentace
Šablona:ATC_kód_P
Šablona:ATC_kód_P/dokumentace
Šablona:ATC_kód_R
Šablona:ATC_kód_R/dokumentace
Šablona:ATC_kód_S
Šablona:ATC_kód_S/dokumentace
Šablona:Ne
Šablona:Ne/dokumentace
Šablona:Prázdná_ATC
Šablona:Prázdná_ATC/dokumentace
Šablona:Vektorizovat
Šablona:Vektorizovat/dokumentace
Šablona:Diskuze_ke_smazání
Šablona:Diskuze_ke_smazání/dokumentace
Šablona:Infobox_-_předmět_LFHK
Šablona:Infobox_-_předmět_LFHK/dokumentace
Šablona:Navbox_-_hlavové_nervy
Šablona:Navbox_-_hlavové_nervy/dokumentace
Šablona:Tabulka_svalů
Šablona:Tabulka_svalů/dokumentace
Šablona:Navbox_-_exantémová_onemocnění
Šablona:Navbox_-_exantémová_onemocnění/dokumentace
Šablona:Drugbank
Šablona:Drugbank/dokumentace
Šablona:Šablonář
Šablona:Šablonář/dokumentace
Šablona:Skrytý_obrázek
Šablona:Skrytý_obrázek/dokumentace
Šablona:Skrytý_obrázek2
Šablona:Skrytý_obrázek2/dokumentace
Šablona:Rozbalit
Šablona:Rozbalit/dokumentace
Šablona:Ano
Šablona:Ano/dokumentace
Šablona:Otázka
Šablona:Otázka/dokumentace
Šablona:Wikidata_embed
Šablona:Wikidata_embed/dokumentace
Šablona:Navbox_-_nádory_CNS
Šablona:Navbox_-_nádory_CNS/dokumentace
Šablona:NPO
Šablona:NPO/dokumentace
Šablona:Připomínka_k_otázce
Šablona:Připomínka_k_otázce/dokumentace
Šablona:Symptom
Šablona:Symptom/dokumentace
Šablona:Mikroskop
Šablona:Mikroskop/dokumentace
Šablona:Stylistická_úprava
Šablona:Stylistická_úprava/dokumentace
Šablona:Redakční_diskuse
Šablona:Redakční_diskuse/dokumentace
Šablona:Navigace_kvízy
Šablona:Navigace_kvízy/dokumentace
Šablona:Navbox_-_WikiAkce
Šablona:Navbox_-_WikiAkce/dokumentace
Šablona:Přeložit
Šablona:Přeložit/dokumentace
Šablona:Navbox_-_akutní_stavy_ve_vnitřním_lékařství
Šablona:Navbox_-_ABR
Šablona:Kvíz
Šablona:Kvíz/dokumentace
Šablona:Ověřováno/zapomenuto
Šablona:Ověřováno/zapomenuto/dokumentace
Šablona:Nálepka
Šablona:Nálepka/dokumentace
Šablona:Font_color
Šablona:Font_color/dokumentace
Šablona:Done
Šablona:Done/dokumentace
Šablona:Oddíl_portálu
Šablona:Oddíl_portálu/dokumentace
Šablona:Pahýl
Šablona:Pahýl/dokumentace
Šablona:Rozpracované
Šablona:Rozpracované/dokumentace
Šablona:Zapomenuté
Šablona:Zapomenuté/dokumentace
Šablona:Pracuje_se
Šablona:Pracuje_se/dokumentace
Šablona:Vratná_reakce
Šablona:Vratná_reakce/dokumentace
Šablona:Heslo
Šablona:Heslo/dokumentace
Šablona:Citace
Šablona:Citace/dokumentace
Šablona:Dokumentace
Šablona:Dokumentace/dokumentace
Šablona:Vítejte
Šablona:Vítejte/dokumentace
Šablona:Diskuse
Šablona:Diskuse/dokumentace
Šablona:Spam
Šablona:Spam/dokumentace
Šablona:Vlastní_dílo
Šablona:Vlastní_dílo/dokumentace
Šablona:Pd
Šablona:Pd/dokumentace
Šablona:Bez_licence
Šablona:Bez_licence/dokumentace
Šablona:Probíhá_kontrola
Šablona:Probíhá_kontrola/dokumentace
Šablona:Zkontrolovat
Šablona:Zkontrolovat/dokumentace
Šablona:Zpracovat
Šablona:Zpracovat/dokumentace
Šablona:Zablokovat
Šablona:Zablokovat/dokumentace
Šablona:Portál
Šablona:Portál/dokumentace
Šablona:Š
Šablona:Š/dokumentace
Šablona:Rozcestník
Šablona:Rozcestník/dokumentace
Šablona:SIS
Šablona:SIS/dokumentace
Šablona:Sjednotit
Šablona:Sjednotit/dokumentace
Šablona:Přesunout
Šablona:Přesunout/dokumentace
Šablona:Vložený_článek
Šablona:Vložený_článek/dokumentace
Šablona:Ideální_článek
Šablona:Ideální_článek/dokumentace
Šablona:Cc
Šablona:Cc/dokumentace
Šablona:Nahrazeno
Šablona:Nahrazeno/dokumentace
Šablona:Kontrolujte
Šablona:Kontrolujte/dokumentace
Šablona:Rozdělit
Šablona:Rozdělit/dokumentace
Šablona:Stručná_biochemie_(Štípek)
Šablona:Stručná_biochemie_(Štípek)/dokumentace
Šablona:Mapa
Šablona:Mapa/dokumentace
Šablona:Obsah_vlevo
Šablona:Obsah_vlevo/dokumentace
Šablona:Netisknout
Šablona:Netisknout/dokumentace
Šablona:Copyvio
Šablona:Copyvio/dokumentace
Šablona:Edituj_článek
Šablona:Edituj_článek/dokumentace
Šablona:TNM
Šablona:TNM/dokumentace
Šablona:Podezřelý_účet
Šablona:Podezřelý_účet/dokumentace
Šablona:Citát
Šablona:Citát/dokumentace
Šablona:Cc/nom
Šablona:Cc/nom/dokumentace
Šablona:Patobiochemie_metabolických_drah_(Masopust)
Šablona:Patobiochemie_metabolických_drah_(Masopust)/dokumentace
Šablona:Repetitorium
Šablona:Repetitorium/dokumentace
Šablona:NMgr
Šablona:NMgr/dokumentace
Šablona:Mefanet
Šablona:Mefanet/dokumentace
Šablona:Etika_(Příhoda)
Šablona:Etika_(Příhoda)/dokumentace
Šablona:Uložená_kniha
Šablona:Uložená_kniha/dokumentace
Šablona:WS_licence
Šablona:WS_licence/dokumentace
Šablona:Odkazy
Šablona:Odkazy/dokumentace
Šablona:Kniha_rovnou
Šablona:Kniha_rovnou/dokumentace
Šablona:Kamera
Šablona:Kamera/dokumentace
Šablona:Samostatná_práce
Šablona:Samostatná_práce/dokumentace
Šablona:Doplňte_zdroj
Šablona:Doplňte_zdroj/dokumentace
Šablona:Virtuální_preparát
Šablona:Virtuální_preparát/dokumentace
Šablona:PCO2
Šablona:PCO2/dokumentace
Šablona:PO2
Šablona:PO2/dokumentace
Šablona:OMIM
Šablona:OMIM/dokumentace
Šablona:ImageWithNotes
Šablona:ImageWithNotes/dokumentace
Šablona:Infobox_-_VP/dokumentace
Šablona:WS_licence
Šablona:WS_licence/dokumentace
Šablona:Podšablona/dokumentace
Šablona:Cedule/dokumentace


Titulek odkazu*


stránka link poznámka
Fórum:Propagace WikiSkript https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Propagace_WikiSkript
Hlídač WikiSkript https://chrome.google.com/webstore/detail/hl%C3%ADda%C4%8D-wikiskript/pdlencnhnoaolooklenflhjoegkhlmoj?hl=cs
Fórum:Novinky https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Novinky
Fórum:Přehled plánovaných WikiAkcí https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:P%C5%99ehled_pl%C3%A1novan%C3%BDch_WikiAkc%C3%AD
Nástěnka:WikiAkce https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1st%C4%9Bnka:WikiAkce vkládá obsah na Nástěnku a do aktualit na hlavní stranu
Šablona:NPO https://www.wikiskripta.eu/w/%C5%A0ablona:NPO
Diskuse s uživatelem:Azrael/Archiv
Widgety https://www.wikiskripta.eu/w/Widget:Editovaneclanky
widget wikithon
upozornění na vršek každé stránky https://www.wikiskripta.eu/w/MediaWiki:Sitenotice

https://www.wikiskripta.eu/w/MediaWiki:Sitenotice

možný zdroj kardiologie https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologia-kniha/

stránky vyžadující pozornost

{


seznam seminářů

OTRS/Zammad

Tutorování

Prolinkování

Obrázky a multimedia

Citace

EBM

Šablony

Struktura WikiSkript

Infoboxy

Autorské právo

Bezpečnost WS, patrolování, spam

Pravopis a typografie

Komunikace

Stylistika odborného textu

Infoboxy

Komunikace s učitelem + šablona "Zkontrolováno"

Matematické a chemické vzorce

Úvodní workshop

Provázání s databázemi

Průvodce studiem

Stylistika odborného textu

Portály

________________________________________________

WikiČaj

WW

LVK

WikiThon

Badminton

Teribear běh

RSD

Tančírna

Šiforvací hra

Color run
SWOT

{


publikace

Odkaz na portál nápovědy

CAVE!!! Použití vnořené šablony
Částečně hrazeno z projektu „Transformace pro VŠ na UK“, financovaného z Národního plánu obnovy, registrační číslo NPO_UK_MSMT-16602/2022.


LogoEU.jpg LogoNPO2.png LogoMŠMT.png