Vedení dokumentace

From WikiSkripta

Porodní asistentky mají povinnost zapisovat všechna vyšetření a výkony u těhotných a rodících žen. Měly by se vyvarovat mezerám v dokumentaci. Měly by psát přesně, výstižně a formulovat své výkony do krátkých vět. Neměly by zapomenout při zápisu na datum, čas, jméno a podpis. Dokumentace se začíná příchodem těhotné a jejím stavem při příchodu. Tzn. vitálními funkcemi, OP, kontrakcemi, vaginálním nálezem a celkovým stavem ženy. Porodní asistentka je povinna zdokumentovat také každý další výkon. Např. podání léků, použití alternativních metod a další. Při plnění ordinace lékaře též musí vše přehledně a jasně zdokumentovat.

Zápis do dokumentace[edit | edit source]

  • průměr branky: 5 cm
  • konzistence branky: tenká, rigidní (tuhá), měkká, pevná, edematózní
  • délka hrdla: zachováno, z poloviny spotřebováno, spotřebováno, 3 cm
  • stav vaku blan: pevný, klenutý, zachovalý, puklý/ protrhnutý
  • posouzení VP: čirá, zkalená


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

- Vnitřní vyšetření (porodní asistence)
- Zevní vyšetření (porodní asistence)
- Ošetřovatelské diagnózy

Použitá literatura[edit | edit source]

VIETEN, Markus, et al. Handbuch für die Hebamme: von Hebammen für Hebammen. 1. vydání. Hippokrates, 2000. 272 s. ISBN 978-3777314457.