Vznik nových genů v evoluci

Z WikiSkript

Gen vzniká z genu. Geny jsou si podobné. Duplikacemi a postupnými diverzifikacemi genů docházelo ke vzniku genových rodin a nadrodin.

Geny mohou vznikat těmito mechanismy:

 1. přeskupování exonů
 2. duplikace genů
 3. retrotranspozice
 4. fúze a štěpení genů

Přeskupování exonů[upravit | editovat zdroj]

 • exony různých genů mohou být spojeny za vzniku nového genu

Duplikace genů[upravit | editovat zdroj]

 • nerovnoměrný crossing-over, nerovnoměrná výměna mezi sesterskými chromatidami, sklouznutí DNA-polymerázy
 • duplikace genů je základem diverzifikace
 • duplikován může být celý gen, jeho část nebo i klastr genů
 • pokud je gen v genomu jenom ve dvou kopiích (na chromosomu od otce a od matky), pak mutace v něm obvykle způsobí ztrátu jeho funkce, a tudíž jsou pro svého nositele nevýhodné. V takovémto případě může nanejvýš nastat mutace, která původní funkci vylepší, ale nemůže vzniknout funkce nová, protože tím by se ztratila ta stará. Pokud je však gen duplikován, a to třeba i mnohonásobně, mohou vést mutace v jeho kopích ke vzniku nové funkce, což může být evolučně výhodné a proto preferované. Tak se mutace v duplikovaném genu rozšíří v populaci.
 • duplikace genů mění mutace zakázané na tolerované

Retrotranspozice[upravit | editovat zdroj]

 • "kopíruj a vlož"
 • přemisťování úseků DNA v genomu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • přednášky Biologie a genetika, 1.LF UK