WikiSkripta:Výjimky z kategorizace šablonami

From WikiSkripta

Některé šablony automaticky zařazují stránky, na které jsou umístněné, do kategorií, často skrytých. Například Šablona:Upravit zařazuje stránky do Kategorie:Upravit.

Takového automatického zařazení můžeme dosáhnout jednoduchým zahrnutím wikikódu jako [[Kategorie:Upravit]] do zahrnovaného bloku šablony.

Ne vždy je však takové chování žádoucí. Například v případě, že chceme na nějaké stránce ukázat, jak daná šablona v článku vypadá a nechceme, aby se taková stránka zakategorizovala. Můžeme proto definovat výjimky, u kterých k přiřazení kategorie nedojde. Můžeme tak docílit pomocí následujícího wikikódu:

<includeonly>
  (vizuální prvky šablony)<br />{{
  #switch:{{NAMESPACE}}
  |Nápověda|Šablona =
  |#default = [[Kategorie:Upravit]]
}}
</includeonly>

Tento kód způsobí, že v případě, že je šablona umístěna na stránce ve jmenném prostoru Nápověda nebo Šablona, nebude do ní kromě vizuálních prvků šablony vypsáno nic. V opačném případě (klauzule #default) dojde k zahrnutí wikikódu [[Kategorie:Upravit]] a kategorizaci stránky.

Stejně tak lze udělit výjimky jednotlivým stránkám:

#switch:{{FULLPAGENAME}}
  |Soubor:Ukázka.png = 
  |#default = [[Kategorie:Upravit]]

Takto dojde k udělení výjimky souboru Ukázka.png – šablonu budeme moci na jeho stránce umístnit, aniž by došlo k zařazení do Kategorie:Upravit.

Případně je možné oba přístupy skombinovat:

{{
#switch:{{NAMESPACE}}
|Nápověda
|Šablona = <!-- Stránky ve jmenném prostoru Nápověda nebo Šablona mají výjimku -->
|#default = {{ <!-- Jinak rozhodni podle konkrétní stránky -->
  #switch:{{FULLPAGENAME}}
  |Soubor:Ukázka.png = <!-- Soubor:Ukázka.png má výjimku -->
  |#default = [[Kategorie:Upravit]] <!-- Všechny ostatní stránky jsou kategorizovány -->
}}

Pro více konkrétních příkladů použití prozkoumejte kód již existujících šablon, nebo se zeptejte na redakčním fóru.