Xantinoxidáza

Z WikiSkript

Heslo

Xantinoxidáza je enzym ze skupiny flavoproteinů katalyzující oxidoredukce mezi dvěma substráty. Účastní se katabolismu purinů, hypoxantinu, pterinů atd. Molekula xantinoxidázy obsahuje prvek molybdenu. Kofaktorem xantinoxidázy je FAD.

Defekt enzymu (resp. enzymu xantindehydrogenázy, která může na xantinoxidázu konvertovat) způsobuje zvýšené vylučování xantinu a hypoxantinu močí – xantinurii.

Xantinoxidázu inhibuje allopurinol, což je urikostatikum užívané k terapii hyperurikémie.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.