Značení zubů

Z WikiSkript

Existuje několik různých způsobů označení zubů.

Zsigmondyho značení

Zsigmondyho značení je značení zubů pomocí zubního kříže.[1] Schéma bylo vytvořeno už v roce 1861 a je považováno za vůbec nejstarší způsob značení zubů ve stomatologii. V současné době se od něj však začíná upouštět.

Haderupovo značení

Používá označení „+“ pro horní čelist a „−“ pro dolní čelist. Pokud je znaménko vlevo od čísla, pak zub je na levé straně. Opačně je to analogicky.

Stálá dentice
Vpravo Vlevo
Horní čelist 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
Dolní čelist 8− 7− 6− 5− 4− 3− 2− 1− −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8
Dočasná dentice
Vpravo Vlevo
Horní čelist V+ IV+ III+ II+ I+ +I +II +III +IV +V
Dolní čelist V− III− III− II− I− −I −II −III −IV −V

Two-digit systém

Schéma stálé dentice s dvojčíselným kódem
Schéma dočasné a stálé dentice s dvojčíselným kódem

Mezinárodní stomatologická federace zavedla v roce 1970 jednotný systém FDI. První číslo udává kvadrant (1–4), druhé číslo udává číslo zubu (1–8). Kvadranty:

  • pravý horní – 1 (stálý), 5 (dočasný);
  • levý horní – 2 (stálý), 6 (dočasný);
  • levý dolní – 3 (stálý), 7 (dočasný);
  • pravý dolní – 4 (stálý), 8 (dočasný).
Stálá dentice
Pravo Levo
Horní čelist 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
Dolní čelist 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Dočasná dentice
Pravo Levo
Horní čelist 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
Dolní čelist 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

Americký způsob

Čísluje se podle kvadrantů, ale kontinuálně. Zuby mají čísla od 1 do 32. U dočasných zubů nahrazují čísla velká písmena (A–T). Toto schéma je rozšířeno nejen v Severní Americe, ale je používáno i evropskou armádou a NATO.

Skandinávský způsob

Jako Haderupovo značení, ale navíc vsouvá u dočasných zubů 0 mezi znaménko a číslo.

Vlastní značení

Značení zubů různými způsoby u stálého a dočasného chrupu
Stálé zuby Dočasné zuby
Haderup Two-digit Americký
způsob
Skandinávský
způsob
Haderup Two-digit Americký
způsob
Skandinávský
způsob
8+ 18 1 8+
7+ 17 2 7+
6+ 16 3 6+
5+ 15 4 5+ V+ 55 A 05+
4+ 14 5 4+ IV+ 54 B 04+
3+ 13 6 3+ III+ 53 C 03+
2+ 12 7 2+ II+ 52 D 02+
1+ 11 8 1+ I+ 51 E 01+
+1 21 9 +1 +I 61 F +01
+2 22 10 +2 +II 62 G +02
+3 23 11 +3 +III 63 H +03
+4 24 12 +4 +IV 64 I +04
+5 25 13 +5 +V 65 J +05
+6 26 14 +6
+7 27 15 +7
+8 28 16 +8
-8 38 17 -8
-7 37 18 -7
-6 36 19 -6
-5 35 20 -5 -V 75 K -05
-4 34 21 -4 -IV 74 L -04
-3 33 22 -3 -III 73 M -03
-2 32 23 -2 -II 72 N -02
-1 31 24 -1 -I 71 O -01
1- 41 25 1- I- 81 P 01-
2- 42 26 2- II- 82 Q 02-
3- 43 27 3- III- 83 R 03-
4- 44 28 4- IV- 84 S 04-
5- 45 29 5- V- 85 T 05-
6- 46 30 6-
7- 47 31 7-
8- 48 32 8-

Odkazy

Použitá literatura

  • JANSOVÁ, K a M EBER. Preklinická stomatologie : I. část - morfologická. 2., dopl vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. 72 s. ISBN 80-7067-596-9.

Reference

  1. HUSZÁR, G. [The role of the life and works of Adolf Zsigmondy and Ottó Zsigmondy in the history of dentistry]. Fogorv Sz [online]. 1989, vol. 82, no. 12, s. 357-63, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2689240>. ISSN 0015-5314.