Zobrazovací informatika

Z WikiSkript


Zobrazovací informatika je hlavní oblast medicínské informatiky. Principem je záznam a zpracování obrazu. Využívá se biosignál, zobrazení viditelným světlem (mikroskopie), radiologie.

Zobrazovací metody v medicíně[upravit | editovat zdroj]

Zobrazování probíhá v reálné scéně tzn. ve 2D nebo 3D obraze.

Digitální radiologie[upravit | editovat zdroj]

Digital Radiology (DR) neboli výpočetní radiologie (computerized radiology - CR) začala v 90. letech nahrazovat metody klasické rentgenologie (skiaskopie, skiagrafie, atd.) se snímky na filmovém materiálu digitálními technologiemi. Při této metodě jsou nižší dávky RTG-záření pro pacienty. Archivace snímků má menší nároky na prostory → digitální snímky.

Výpočetní tomografie[upravit | editovat zdroj]

CT.png

Principem výpočetní tomografie je rekonstrukce detekovaného signálu počítačem do podoby zobrazující řezy ve vrstvách. Využívajá se tzv. volume matrix element - malé hranoly. K zobrazení snímku je nutný počítač.


Mezi metody výpočetní tomografie patří:

  • rentgenová výpočetní tomografie (XCT, CT);
  • jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT);
  • pozitronová emisní tomografie (PET);
  • hybridní systémy (SPECT/CT, PET/CT);
  • nukleární magnetická rezonance ( MRI, NMR);
  • ultrasonografie ( USG, UZ).


Kontraindikace je stav, kdy vím, že tomuto pacientovi CT dělat nemusím, absolutní – platí vždy. Například dětem s virovou infekcí by se neměla podávat kyselina acetylsalicylová, protože by mohlo dojít ke vzniku Reyova syndromu.

Princip rekonstrukce medicínského obrazu CT, MRI:[upravit | editovat zdroj]

1) restaurování obrazu – eliminace obrazu – výhřez oblasti zájmu;

2) zkvalitnění obrazu – zaostření, redukce šumu;

3) segmentace obrazu – vezmu důležité části obrazu k analýze;

4) rozpoznání vzorů – analyzuje informace z obrazového signálu;

5) rekonstrukce – filtrace, rekonstrukce, projekce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

ČEKÁ SE NA DOPLNĚNÍ ZDROJE