AB0 inkompatibilita/poznámky

Z WikiSkript

Proč je při transfusích inkompatibilita u AB0 „nejhorší“?[upravit | editovat zdroj]

Krevních skupin je mnoho – AB0, Rh, MN, Duffy, Lewis, Kell… Proč je tedy inkompatibilita při transfúzi nejdramatičtější zrovna u AB0 systému? Je to tím, že se v krvi přirozeně vyskytují (tzv. přirozené) protilátky (anti-A a anti-B), a to ve vysokém titru.

Kompatibilita krve

Přirozené protilátky[upravit | editovat zdroj]

  • Protilátky, které každý jedinec brzy po narození začne vytvářet (a často celý život vytváří), aniž by se očividně imunizoval,
  • protilátky proti běžným antigenům prostředí, mezi které (možná překvapivě) patří i antigeny AB0 (pochopitelně ovšem jedinec nevytváří protilátky proti vlastní skupině),
  • u jiných systémů se protilátky vytvářejí až po specifické imunizaci (typicky krví), což je v populaci dosti vzácné.

V případě inkompatibility[upravit | editovat zdroj]

Inkompatibilní erythrocyty AB0 jsou okamžitě atakovány velmi nabuzeným imunitním systémem příjemce. Výsledkem je nezřídka smrt v desítkách minut. Imunitní systém, který vede otevřenou válku najednou v celém těle (po podání krve rovnou do oběhu), má dostatečný arsenál, aby svého majitele zahubil – cytokiny, imunokomplexy, vasoaktivními látkami, aktivací komplementu, selháním cirkulace atd.

U ostatních skupin nejdříve dojde k imunizaci – aktivaci tvorby protilátek (hodiny až dny). Reakce imunitního systému není tak bouřlivá tedy ani letální.

CAVE: Při opakovaných transfusích může být příjemce postupně imunizován i proti ostatním skupinám (než AB0) s rostoucím rizikem transfusní reakce.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. Kapitola 4.11
Krevní skupiny. s. 151-154. ISBN 80-247-0512-5.