ANOVA

Z WikiSkript

Heslo

Analysis of variance, analýza rozptylu (variance) je druh statistického testování hypotéz.

Studentův t-test je speciální případ testování ANOVA.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • KLASCHKA, Jan. Studentův t-test [přednáška k předmětu Zdravotnická statistika 1,2, obor Všeobecné lékařství, 1. LF Univerzita Karlova]. Praha. 10.5.2011.